Sökning: "Discipline"

Visar resultat 1 - 5 av 631 uppsatser innehållade ordet Discipline.

 1. 1. Becoming a Creative Performer - How creative workers endure in a business-oriented world

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ellen Brantberg; Anna Loverus; [2021]
  Nyckelord :Creative workers; Accounting; Foucault; Hybrid-identity; Cross-functional teams;

  Sammanfattning : In this thesis we examine how creative workers manage their performance at work, and how they are affected by the tensions between creativity and accounting. By drawing on a cross-sectional interview study we aim to provide a comprehensive understanding for how the creative worker is involved in accounting for creative performance. LÄS MER

 2. 2. Swedish Approaches to Parenting : Conceptions of children and childhood in Swedish families

  Magister-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskningJönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Gülsüm Yaprak İşci; [2021]
  Nyckelord :Parenting style; parenting approaches; parents’ attitudes; Nordic countries; Sweden; early childhood; perception of children; disciplinary action;

  Sammanfattning : Early childhood is a period of rapid and significant development. At the same time, parents and other caregivers play a consequential role in how development during this period unfolds. LÄS MER

 3. 3. Prokrastinering ur ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturstudie om uppskjutande av aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Victor Börjesson; Jonathan Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Uppskjutandebeteende; Aktivitetsmönster; Aktivitetsbalans; the Model Of Human Occupation; Aktivitetsengagemang; Viljekraft; Vanebildning; Utförandekapacitet; Miljö; Tidshantering. Postponement behaviour; Occupational pattern; Occupational balance; the Model Of Human Occuapation; Occupational engagement; Volition; Habituation; Performance capacity; Environment; Time management.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prokrastinering är uppskjutande av utförande av aktivitet trots vetskapen om att det kan ge negativa konsekvenser i längden. Det är ett fenomen som är väl beforskat inom den vetenskapliga disciplinen psykologi men i stort sett outforskat inom arbetsterapin och aktivitetsvetenskapen. LÄS MER

 4. 4. The Discipline of the Seas: Piracy and Polity in England, 1688-1698

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johan Berglund Björk; [2020-10-29]
  Nyckelord :Piracy; Henry Every; Matthew Tindall; Philip Meadows; subjecthood; sovereignty; jurisdiction;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the changing legal and political climate surrounding piracy in England in the years 1688-1698, between the Glorious Revolution and the passing in parliament of the Piracy Act 1698. During this time views of piracy changed in London where pirates were no longer seen as beneficial, but instead as obstacles to orderly trade. LÄS MER

 5. 5. Contextualizing Data in Marketing Practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jens Andersson; Robert Odéen; [2020-06-23]
  Nyckelord :Data-driven marketing; Digitalization; Analytics; Professional services;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER