Sökning: "Employee motivational factors"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Employee motivational factors.

 1. 1. Comprehending Millennial Motivation During a Crisis - The perceived influence of the employee-leader relationship

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fanney Thera Rutten; Jonas Becker; [2020]
  Nyckelord :COVID-19; Crisis; Crisis Leadership; Employee motivation; Millennials; Millennial employee; Organizational resilience; Social sustainability;

  Sammanfattning : This study aims to understand how Millennial employees perceive the relationship with their leader to influence their motivation during a crisis. It will do so within the context of the COVID-19 pandemic. LÄS MER

 2. 2. Motivationspåverkan av ett digitalt förändringsarbete i organisationer : En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar medarbetarnas motivation vid ett digitalt förändringsarbete inom två medelstora företag i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nathalie Jovanovic; Sabina Bosnjakovic; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Leadership; Digital change; Motivational factors; Qualitative study; Employees; Leaders; Motivation; Ledarskap; Digital förändring; Motivationsfaktorer; Kvalitativ studie; Medarbetare; Ledare;

  Sammanfattning : Motivation is considered to be an important factor for employees' well-being in their workplace, and is especially important in digital change work (Gilley et al., 2009). This is due to the company's changing environment since there is a risk that employees' motivation will be affected (ibid.). LÄS MER

 3. 3. Yttre motivationsfaktorer och dess påverkan på arbetsmotivationen : En fallstudie på ett industriföretag och dess två avdelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Andrén Johansson; Linda Bolin; [2020]
  Nyckelord :Exercise motivation; External motivation factors; External symbolic motivation; External material motivation; Competence education; Employee interviews; Arbetsmotivation; Yttre motivationsfaktorer; Yttre symbolisk motivation; Yttre materiell motivation; Kompetensutveckling; Medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : De mänskliga resurserna kan ses som den viktigaste beståndsdelen inom organisationer, på grund av att medarbetarnas arbetskraft är den ursprungliga orsaken till effektivitet, kapital och upprätthållning av maskiner. Medarbetarnas arbetsmotivation är på så vis väsentlig att studera eftersom arbetsmotivation är ett av de viktigaste verktygen för att medarbetare ska kunna uppnå ett gynnsamt arbetsresultat. LÄS MER

 4. 4. Om motivationen att fullfölja

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :Försvarsmakten; soldater; motivation; drifter; fullfölja sitt anställningskontrakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2010 the Swedish armed forces ended 100-years of conscription and introduced fully employed professional soldiers in their battalions with the purpose to be more usable and have higher readiness. Almost ten years later the turnover has been more than threefold to what was expected when the change was introduced. LÄS MER

 5. 5. Chefer som leder andra chefer : En kvalitativ studie av ledarskapets betydelse för medarbetarnas motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Ekman; Rebecca Honnér Idenstedt; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Leadership; Job well-being; Work motivation; Psychological needs; Municipal operations; Manager; Employees; Motivation; Ledarskap; Arbetstrivsel; Arbetsmotivation; Psykologiska behov; Kommunal verksamhet; Chef; Medarbetare;

  Sammanfattning : Att som organisation ha medarbetare som är motiverade anses vara av stor vikt, både föratt medarbetarna ska känna arbetsglädje men också för organisationen då kan uppnå ettmer framgångsrikt resultat. Studiens teoretiska referensram omfattas av både ledarskapsochmotivationsteorier, detta för att kunna besvara studiens problemformulering och syfte. LÄS MER