Sökning: "FörlossninG"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade ordet FörlossninG.

 1. 1. Att gå miste om den naturliga förlossningen - En systematisk litteraturöversikt om förstföderskors upplevelser av inducerad förlossning vid överburen graviditet

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Rönni; Matilda Norberger; [2023-02-13]
  Nyckelord :Inducerad förlossning; induktion; förstföderska; upplevelse; överburen graviditet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan i slutet av 1700-talet introducerades induktion för gravida med ett trångt bäcken. Sedan dess har antalet induktioner ökat världen över och i Sverige genomgår en fjärdedel av alla gravida en inducerad förlossning. En vanlig orsak till induktion är överburen graviditet. LÄS MER

 2. 2. Pappors traumatiska förlossningsupplevelse

  Magister-uppsats,

  Författare :Elvira Bengtsson; Elin Tranchell; [2023-02-10]
  Nyckelord :Barnmorska; Pappors upplevelser; Systematisk litteraturöversikt; Traumatisk förlossningsupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är pappor nu mer delaktiga inom familjen än de var tidigare när de inte förväntades närvara vid sina barns födslar. Trots att pappor nu får vara med under förlossningen ses de främst som en stöttepelare till kvinnan. LÄS MER

 3. 3. Intrauterin fosterdöd : Barnmorskors erfarenheter av förlossning med intrauterin fosterdöd - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Melissa Hansell; Caroline Fast; [2023]
  Nyckelord :Barnmorskor; bemötande; intrauterin fosterdöd; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningar med intrauterin fosterdöd kan vara en utmanande uppgift för barnmorskor. Barnmorskor kan känna sig oförberedda och sakna verktyg inför att handha en förlossning med intrauterin fosterdöd. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av förlossningsskador : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Josefin Jansson; Hanna Persson; [2023]
  Nyckelord :Women; Experiences; Childbirth; Rupture; Prolapse; Incontinence; Sexual dysfunction; Quality of life; Kvinnor; Upplevelser; Förlossning; Bristningar; Prolaps; Inkontinens; Sexuell dysfunktion; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Background: A lot of women who goes through a vaginal delivery will contract injuries due to the delivery. These injuries are termed as tears, prolapse, dyspareunia, incontinence and the symptoms can affect the women in their daily life. The nurse will get in contact with these women in different contexts when the women seek help for her problems. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av dystoki hos katt och bedömning av APGAR för att utvärdera neonatal viabilitet hos kattungar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Tilde Vermelin; [2023]
  Nyckelord :dystoki; neonatal mortalitet; neonatal viabilitet; kejsarsnitt; APGAR; katt; honkatt; kattungar;

  Sammanfattning : Neonatal mortalitet hos kattungar är ett utbrett problem inom veterinärmedicin och ses i varierande grad både vid vaginal förlossning och dystoki. Dystoki är ett akut tillstånd som definieras som förlossningssvårigheter eller oförmåga att förlösa fostret vaginalt genom förlossningskanalen. LÄS MER