Sökning: "Facebook Portal"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Facebook Portal.

 1. 1. Design and implementation of an administration portal : A web application interface with focus on accessibility and usability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Sandberg; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; user interface design; user experience; universal design; web accessibility; information architecture; teknisk design; användargränssnitt; användarupplevelse; universell utformning; webbtillgänglighet; informationsarkitektur;

  Sammanfattning : The last few years, giant companies like Facebook and Google have taken over the publishing market by attracting both advertisers and users to their platforms. This has caused smaller news publishers to lose their influence and their independence in the industry. LÄS MER

 2. 2. THE CONNECTED ELEPHANT IN THE ROOM: A study on adoption factors for the Internet of Things in the smart home environment

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Pauline Thulin; Mattias Henricson; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Sakernas internet; Technology acceptance; Smart homes; Facebook Portal; IoT;

  Sammanfattning : Majoriteten av svenskarna (86%) tror att vi kommer se allt fler uppkopplade produkter i våra hem, men det är bara 33% som faktiskt vill ha fler smarta produkter i sina hem. I denna studie har författarna undersökt vilka faktorer som är centrala i svenska konsumenters adoption av IoT-produkten Facebook Portal, för att bidra med ökad förståelse för konsumenters motstånd mot användandet av denna typ av produkter. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 4. 4. #Sociala medier : en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :YVONNE NYMAN; ANNY CHU; [2013]
  Nyckelord :Sociala nätverk; sociala medier; relationsmarknadsföring; word of mouth WOM ; integrerad marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur textila modeföretag kan använda sociala medier. Vi frågar oss också hur företagen ska använda medierna för att få en närmre relation med kunder och hur sociala medier kan skada och stärka textila modeföretag. LÄS MER

 5. 5. ”okej kan jag bli 18 eller för det finns ju ingenting att göra om man är under” En studie om ungdomars och ungdomskonsulenters syn på ungdomars behov av information, och hur en ungdomsportal skulle kunna möta dessa behov.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Gerinder; [2012-02-12]
  Nyckelord :Ungdomar; ungdomsportal; information; delaktighet;

  Sammanfattning : Internet är en given del i ungdomars vardag, det finns en utmaning i det flöde av information som finns i samhället idag. Internets möjligheter ställer flera krav på ungdomars teoretiska, sociala, praktiska och kreativa kompetenser. LÄS MER