Sökning: "utanförskap barn"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden utanförskap barn.

 1. 1. Upplevelsen av ofrivillig barnlöshet. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristofer Clintståhl; Charlotta Manderius; [2018]
  Nyckelord :Ofrivillig barnlöshet; infertilitet; upplevelser; transition; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som har genomgått en infertilitetsbehandling upplever att livet förändras både fysiskt och känslomässigt. Relationer påverkas och risken för social isolering ökar. Att vara ofrivilligt barnlös kan beskrivas som en transition. LÄS MER

 2. 2. Att främja fysisk aktivitet hos inaktiva barn i åldrarna 9-13 år : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Bensvik; Richard Leuchovius; [2018]
  Nyckelord :Alienation; children; inactivity; overweight; physical activity; Barn; fysisk aktivitet; inaktivitet; utanförskap övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som är inaktiva har en ökad risk att drabbas av övervikt och fetma. Ett projekt som riktade sig till barn i behov av att öka sin fysiska aktivitetsnivå initierades därför för att förebygga övervikt och fetma, men också för att öka barns delaktighet i rörelseglädje och samhörighet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av ofrivillig barnlöshet i parrelationer : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Luna Saavedra; Hillevi Edmark; [2018]
  Nyckelord :Couples; experiences; infertility; Infertilitet; par; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Infertilitet innebär att en individ inte kan bli gravid efter minst tolv månaders oskyddat samlag. Trots utredning får cirka 10–15% som svar att de är oförklarligt barnlösa. LÄS MER

 4. 4. LEK OCH UTANFÖRSKAP I FÖRSKOLAN : En kvalitiativ intervjustudie utifrån åtta pedagogers syn på lek och arbete med utanförskap i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Åkerblom; Majd Allos; [2018]
  Nyckelord :Lek; Utanförskap; Pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lek och hur pedagoger arbetar för att förebygga utanförskap i lek.  Ett sociokulturellt perspektiv har valts som teoretisk ansats. Studien utgår från åtta semistrukturerade intervjuer som analyseras och bearbetas kvalitativt. LÄS MER

 5. 5. Inte som alla andra : En litteraturstudie om barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rosanna Blomstrand; Marie Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; epilepsi; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Epilepsi är ett kroniskt neurologiskt tillstånd som orsakar återkommande anfall på grund av överdriven aktivitet i hjärnan. Det är individuellt hur anfallen ser ut, men en och samma person har oftast en sorts anfall. Syfte: Syftet med studien var att belysa barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi. LÄS MER