Sökning: "Gabriella Gustavsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Gabriella Gustavsson.

 1. 1. ”MER TEATER FÖR ELEVERNA” En kvalitativ intervjustudie om lärares kommunikationsbehov i samband med en teaterföreställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Johansson; Jennifer Gustavsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :Teater; Skola; Kommunikationsbehov; Demokrati; Värdegrundsfrågor; Målgrupp; Opinionsledare;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin och år: Ht 2015Handledare: Gabriella SandstigExaminator: Malin SveningssonSidantal: 47 sidor exkl. bilagorAntal ord: 19 402 ordRapport nr:Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som lärarna upplever i värdegrundsarbetet kopplat till elevernas teaterbesök, med särskilt fokus på kommunikativa möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 2. 2. ”DET MODERNA TIDNINGSBUDET” En kvalitativ studie om nyhetsförmedling på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Gustavsson; Evelina Olofsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :journalistik; nyhetsförmedling; sociala medier; ; nyhetsvärdering; medielogik; interaktivitet;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin: Ht 2015Handledare: Britt BörjessonExaminator: Gabriella SandstigSidantal: 45Antal ord: 15660Syfte: Undersöka hur journalister arbetar praktiskt med nyhetsförmedling på sociala medier samt deras uppfattning om arbetet.Teori: Marknadsdriven journalistik, dagordningsteorin, nyhetsvärdering, gatekeeping, medielogikMetod: Intervjuer med fem journalister från tre redaktioner. LÄS MER

 3. 3. Domsrätt vid gränsöverskridande upphovsrättsintrång på internet - En analys av domstols behörighet grundad på Bryssel Ia-förordningens artikel 7.2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gabriella Nyström Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :immaterialrätt; internationell privaträtt; private international law; Bryssel Ia-förordningen; upphovsrätt; domsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alster som uppnått ett visst mått av individuell särprägel och originalitet skyddas i Sverige av upphovsrätt. Det upphovsrättsliga skyddet består av en ekonomisk och en ideell del. Vid fall av upphovsrättsintrång kan upphovsrättsinnehavaren väcka skadeståndstalan mot intrångsgöraren. LÄS MER

 4. 4. När främlingsfientlighet blev fredagsmys : En argumentationsanalys av åsiktstexter rörande Jimmie Åkessons framträdande i Skavlan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Gabriella Colbing; Patrik Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Tredjepersonseffekten; dagordningsteori; argumentationsanalys; åsiktstexter; opinionsjournalistik; public service;

  Sammanfattning : After a longer period of abscense due to sickness, the leader of the Swedish Democrats (SD) announced his return to his political mission in a the popular talkshow “Skavlan” which airs in the Swedish public television. The news leaked out before the show was aired and caused a mayor debate among journalists in massmedia and among the public about the legitimacy of the interview. LÄS MER

 5. 5. Vad som inte får köpas för pengar Förbud mot köp av sexuell tjänst - en studie av förbudets praktiska effekter mot bakgrund av dess skyddsintresse och ideologiska utgångspunkter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gabriella Nyström Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; prostitution; sexköp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om samhället bör reglera prostitution, och hur denna lagstiftning i så fall bör utformas, är ett ämne föremål för ständig debatt. Sexköpsregleringens utformning varierar kraftigt länder emellan. I Sverige kriminaliseras inte försäljning, utan endast köp av sexuella tjänster. LÄS MER