Sökning: "brukarinflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet brukarinflytande.

 1. 1. Det är som att man har blivit hjärntvättad – Diskurser kring brukarinflytande på ett särskilt boende

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Wallberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :Brukare; personal; brukarinflytande; diskurs; identitet; subjektsposition; team; Service user; staff; Service user participation; discourse; identity; subject position; team;

  Sammanfattning : I studien undersöks diskurser i en personalgrupp på ett särskilt boende för äldre personer meden beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Den första delen av studien genomfördesmed deltagande observation under en period när personal utbildades i en ny metod som skulleleda till ett mer värdeskapande arbete på boendet. LÄS MER

 2. 2. Förbättrat inflytande för brukare med psykisk ohälsa : en kvalitativ studie om samverkan mellan regionala och kommunala organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Miranda Krasniqi; Ayche Rufat; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; COVID-19; organisation; mental un health; person centering; social psychiatrist; users influence.; Brukarinflytande; COVID-19; organisationer; personcentrering; psykisk o hälsa; samverkan; socialpsykiatrien.;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är idag ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Syftet med studien var att inom socialpsykiatrin undersöka samverkan, personcentrering och brukarinflytande för brukare med psykisk ohälsa. Syftet var också att kartlägga hur COVID-19 pandemin har påverkat organisationernas planerade insatser för brukarinflytande. LÄS MER

 3. 3. Brukarinflytande inom biståndshandläggning för personer med en demensdiagnos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emelie Fredriksson; Jennifer Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Brukarinflytande; självbestämmande; biståndhandläggning; demenssjukdom;

  Sammanfattning : Title: User influence for people with a dementia diagnosis within the social work for home care services.  This bachelor thesis studies the user influence for elderly people with a dementia diagnosis in the social work surrounding home care services. The bachelor thesis has a qualitative study design. LÄS MER

 4. 4. Brukarinflytande för personer med psykiska funktionshinder : En kvalitativ vinjettstudie om hur boendestödjare hanterar brukarinflytande i sin yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annika Sjögren; [2020]
  Nyckelord :User influence; mental disabilities; housing support; discretion; Brukarinflytande; psykiska funktionshinder; boendestödjare; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Social workers who working with housing support through the Social Services Act (SOL) has in their profession several factors to take into account to create influence for the individual users. They are governed by the rules of the local organization, their own valuations as well as the users will and needs which constitutes their discretion. LÄS MER

 5. 5. Lärarprofessionens Renässans : En kvalitativ analys av lärares uppfattningar beträffande yrkesautonomi i arbetet kring extra anpassningar och åtgärdsprogram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Sandblom; [2020]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; yrkesprofessionalism; nymanagerialism;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar undersöka hur lärare upplever sin egen professionella yrkesautonomi, i arbetet med åtgärdsprogram och extra anpassningar. Genom att kategorisera lärares uppfattningar utifrån en idealtypsanalys av yrkesprofessionalism respektive nymanagerialism görs tre typer av jämförelser; innan och efter proposition 2013/14:160, mellan system där åtgärdsprogrammen skapas av elevhälsoteamet respektive av lärarna själva, samt mellan lärare med högre respektive lägre yrkestitel. LÄS MER