Sökning: "Habermas"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet Habermas.

 1. 1. "Själva journalistiken känns också väldigt sloppy, ett hafsverk, det är enkel journalistik - En kvalitativ studie av de attityder traditionella journalister har gentemot swishjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Spetz; [2020-01-31]
  Nyckelord :Journalistik; swishjournalistik; traditionell journalistik; transparens;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska traditionella journalisters attityder gentemot swishjournalistik. Studien ämnar att undersöka generella åsikter kring fenomenet men även att kartlägga de attityder som finns angående swishjournalistik kopplat till det journalistiska idealet transparens. LÄS MER

 2. 2. ”Det finns nackdelar med friheten” : En kvalitativ studie av hur samhällskommunikatörer arbetar med lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Arash Rahimi; Safet Kosuta; [2020]
  Nyckelord :social orientation; social communicator; Habermas; integration policy; newly arrived;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the Swedish social orientation law. The question that we seek to answer is “how the social communicators interpret the social orientation law?” The findings in this study are based on a qualitative method of semi-structured interviews and the study participants are six social communicators from six different municipalities. LÄS MER

 3. 3. "Alla som kan jobba ska jobba" : En intervjustudie om aktiveringskravens stöd- och kontrollfunktioner samt dess effekter på deltagarnas handlingsutrymme

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marcus Wilhelm Berg; Hiba Alkuheli; [2020]
  Nyckelord :social work; social worker; capacity of action; labour market policy; activation policy; Socialt arbete; socialarbetare; handlingsutrymme; arbetsmarknaspolitik; aktiveringsinsats;

  Sammanfattning : Den föreliggande studiens syfte har varit att undersöka hur socialarbetare på myndighet och verkställande verksamhet jobbar med implementeringen av aktiveringsinsatser. Detta med fokus på hur aktiveringsprocessen påverkar deltagarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 4. 4. Eutanasins premisser : En etisk kompromiss

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maddelene Palmaer; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; ethics; Habermas; Nussbaum; discuss ethics; capability approach; death; Eutanasi; dödshjälp; etik; Habermas; Nussbaum; diskusetik; livsfrågor; capability approach; död;

  Sammanfattning : In this study, a qualitative text analysis will identify and present common arguments that are used in the discussion regarding euthanasia. The arguments will then be discussed, following Professor Jürgen Habermas's discourse ethics, to try to reach a mutual compromise and introduce a proposal on which prerequisites for euthanasia could be introduced in society. LÄS MER

 5. 5. "Det här kan ni" : En kvalitativ studie om förskollärares och vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Danielsson; Susanne Furesjö; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; kommunikation; makt; inflytande; likvärdig förskola;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i två förskollärares och fyra vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan. Syftet med studien är att utifrån ett habermasianskt perspektiv bidra med kunskap om hur samverkan kan se ut i olika områden. LÄS MER