Sökning: "Hannes Öckerman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannes Öckerman.

 1. 1. Föroreningar från gata till å : Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastningfrån dagvatten genom en fallstudie i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Karlsson; Hannes Öckerman; [2016]
  Nyckelord :Stormwater; SMED; model; StormTac; baseflow; flow-proportional sampling; flow measurement; nutrients; heavy metals; suspended solids; rainfall intensity; rainfall depth; uncertainty; Dagvatten; SMED; modell; StormTac; basflöde; flödesproportionell provtagning; flödesmätning; tungmetaller; näringsämnen; suspenderade ämnen; regnintensitet; regndjup; osäkerhet;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle med pågående urbanisering. Nyexploateringar och förtätningar istadsmiljöer bidrar till minskad infiltration och evapotranspiration samt ökad ytavrinning avregn- och smältvatten; så kallat dagvatten. LÄS MER

 2. 2. Removal of Arsenic in Ground Water from Northern Burkina Faso through Adsorption with Granular Ferric Hydroxide : A SIDA Minor Field Study at the Department of Chemistry, University of Ouagadougou

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Hannes Öckerman; Emma Lundin; [2013]
  Nyckelord :Burkina Faso; arsenic; Granular Ferric Hydroxide; adsorption; column test; drinking water; ground water; self-regeneration;

  Sammanfattning : The need of making arsenic contaminated ground water potable is urgent in parts of Burkina Faso. An implementation of a treatment design using Granular Ferric Hydroxide (GFH) is under development. Water from a tube-well in Lilgomdé, Yatenga province, Burkina Faso, has been treated with the adsorbent GFH through column experiments. LÄS MER