Sökning: "Hybridorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Hybridorganisation.

 1. 1. Samordningsförbund: Hybridstyrning mellan självständighet och hierarkins skugga. En jämförande fallstudie om förbundschefer och styrelserepresentanters uppfattning om styrningen av Finsamförbund

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Agnes Leffler Rosendahl; [2021-09-27]
  Nyckelord :FINSAM; Governance; Hierarkisk styrning; Hybrid; Hybridorganisation; Samordningsförbund; Samverkansstyrning; Självstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie har varit att på övergripande nivå studera de strategiska förutsättningar och möjligheter som uppstår i styrningen av två samordningsförbund. Samt teoretiskt utveckla hur denna styrning kan förklaras och förstås i relation till samordningsförbundets hybridorganisatoriska konstruktion. LÄS MER

 2. 2. Spindeln i nätet : En intervjustudie om att hantera motstridiga institutionella logiker i svensk golf.

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sebastian Hansson; [2021]
  Nyckelord :Organizational theory; Management; Hybrid organization; new institutionalized theory; Instituional pluralism; Sport organization; Sport association; Golf; Sport; Organisationsteori; Ledarskap; Hybridorganisation; Institutionell pluralism; Ny-institutionell teori; Idrottsorganisation; Föreningsliv; Golf; Idrott;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie ämnar beskriva och analysera organisationsformer och ledarskap inom svensk golfverksamhet. Svensk golf är speciell eftersom den både finns i ideell form inom Riksidrottsförbundets ramar, i kombination med ett aktiebolag och som rent kommersiell verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Konsten att hantera samhällsnyttiga- och affärsmässiga principer : En studie om hur det kommunala bostadsaktiebolaget hanterar konkurrerande krav.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emma Blomster; Elvira Karlsson; [2021]
  Nyckelord :hybrid organization; institutional logic; business principles and socially beneficial principles.; Hybridorganisation; institutionell logik; affärsmässiga- och samhällsnyttiga principer.;

  Sammanfattning : The municipal housing company is a form of hybrid organization whose operations meet demands and expectations. These requirements can be perceived as competitive as the company is expected to act commercially but also fulfill a socially beneficial purpose. LÄS MER

 4. 4. Profit och Purpose : Att kombinera ekonomisk vinst med hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Nyström; Linda Nordin; [2021]
  Nyckelord :värdeskapande; hybridorganisationer; b corporations; intressenter; hållbarhet; prestationsmått; målsättningar; social logik; marknadslogik; institutionell teori.;

  Sammanfattning : B corporations är en form av hybridorganisation som avser att balansera ekonomisk avkastning med sociala- och miljömässiga mål, något företagen själva talar om som “profit and purpose”. Dessa verksamheter beskrivs som en form av hållbart företagande, som kombinerar marknadslogik med social logik, något som historiskt ansetts omöjligt att kombinera. LÄS MER

 5. 5. Balansering av inre och yttre incitament inom energibolag : En jämförande studie mellan hybrida och privata energibolag om inre och yttre incitament

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Axel Sundström; Lukas Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Institutional logic; incentivesystems; intrinsic and extrinsic incentives; hybrid organizations; Institutionella logiker; incitamentsystem; inre-och yttre incitament; hybridaorganisationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det offentliga näringslivet kännetecknas av att de kombinerar olika institutionella logiker och på sikt blivit kallad för en hybridorganisation. Hybrida organisationer kan förklaras som att de blandar olika element som liknar både den privata och den offentliga sektorn. LÄS MER