Sökning: "Samverkansstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Samverkansstyrning.

 1. 1. Samordningsförbund: Hybridstyrning mellan självständighet och hierarkins skugga. En jämförande fallstudie om förbundschefer och styrelserepresentanters uppfattning om styrningen av Finsamförbund

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Agnes Leffler Rosendahl; [2021-09-27]
  Nyckelord :FINSAM; Governance; Hierarkisk styrning; Hybrid; Hybridorganisation; Samordningsförbund; Samverkansstyrning; Självstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie har varit att på övergripande nivå studera de strategiska förutsättningar och möjligheter som uppstår i styrningen av två samordningsförbund. Samt teoretiskt utveckla hur denna styrning kan förklaras och förstås i relation till samordningsförbundets hybridorganisatoriska konstruktion. LÄS MER

 2. 2. Vem får bestämma över skogen? : en analys av samverkan i regionala skogsstrategier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Signe Rönnegård; [2021]
  Nyckelord :samverkansstyrning; skogspolitik; nationella skogsprogrammet; regionala skogsstrategier; deltagande;

  Sammanfattning : 2018 beslutade regeringen att varje län ska låta skogliga aktörer samverka för att ta fram regionala skogsstrategier. Det finns många perspektiv på vad skogen bör användas till, där särskilt motsättningarna mellan miljöhänsyn och produktion varit föremål för debatt. LÄS MER

 3. 3. Integrationspolitik genom samverkan : En studie av det regionala samverkansprojektet ”Vägen in” i Dalarna med fokus på Falu kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Angelica Vesterholm; [2019]
  Nyckelord :Governance; nätverk; samverkansstyrning; demokrati; legitimitet; integration;

  Sammanfattning : The integration policy is a changing policy area that also indirectly affects many other policy areas. Within the integration policy, there is no clear steering from the national government and responsibility is divided between municipalities and regions. LÄS MER

 4. 4. INTERMEDIÄR SAMVERKANSSTYRNING med fokus på social innovation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karin Andersson; Kristina Engstrand; [2017-01-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie ämnar vi bidra till ökad kunskap om vilka roller intermediären tar ochvilka strategier hen använder sig av vid samverkansstyrning av idéer med potential attutvecklas till sociala innovationer på arbetsmarknaden.Teori: Den teoretiska ramverket utgörs av samverkan, den intermediära aktören samtinterorganisatorisk styrning. LÄS MER

 5. 5. Preparing for Disasters -Experiences of collaborative governance & coordination in Dhaka City, Bangladesh

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zacharias Tjäder; [2015]
  Nyckelord :Coordination; Collaborative Governance; Disaster Preparedness; Dhaka City; Crisis Management; Duplication; Intellectual Property; Poverty; Koordinering; Samverkan; Samverkansstyrning; Bangladesh; Dhaka; Krishantering; Fredsbyggande; Duplicering;

  Sammanfattning : Dhaka city and Bangladesh is unique in many ways. The country profile is most definitely an interesting case to study through the lenses of disaster management. In this thesis a framework or theories encompassing collaborative governance and coordination crisis- management networks is applied to the challenging context of Bangladesh. LÄS MER