Sökning: "IAS 36 paragraph 134"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden IAS 36 paragraph 134.

 1. 1. To what extent do firms comply with IAS 36? : A study based on firms listed on Nasdaq OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Stina Skyttner; Nora Wennertorp; [2017]
  Nyckelord :Impairment testing of Goodwill; IAS 36 paragraph 134; Compliance; Financial Reporting;

  Sammanfattning : Title - To what extent do firms comply with IAS 36?: A study based on firms listed on Nasdaq OMX Stockholm.Level - Master thesis in business administration.Authors - Stina Skyttner and Nora Wennertorp.Supervisors - Arne Fagerström and Saeid Homayoun. LÄS MER

 2. 2. Upplysningskrav gällande nedskrivning av goodwill : En komparativ studie av årsredovisningar av bolag i Kanada, Japan och Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sophie Romild; [2017]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; write-downs; Canada; Japan; Russia; annual reports; financial reports; IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; nedskrivning; nedskrivningstest; Kanada; Japan; Ryssland; årsredovisningar; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : År 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Dessa internationella redovisningsstandarder har som mål att skapa jämförbara, transparenta, relevanta, tillförlitliga och begripliga finansiella rapporter vilka behövs för att fatta ekonomiska beslut. LÄS MER

 3. 3. Compliance with IAS 36, paragraph 134 : The influence of company characteristics on companies' compliance level

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jens Fjellvind; Niklas Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment testing; IAS 36; Paragraph 134; Compliance level; Disclosure; NASDAQ OMX Stockholm;

  Sammanfattning : The standard concerning the impairment testing for goodwill is often considered to be one of the most difficult standards in IFRS to comply with, which is largely due to the subjective and complex nature of the standard. Despite, the obvious issues with the standard it has remained fairly unaltered since its implementation back in 2005. LÄS MER

 4. 4. A study of Swedish listed companies to determine if their goodwill impairment disclosures comply with the requirements in IAS 36

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Grannas Braf Linnea; El Farran Mirvat; [2015]
  Nyckelord :IAS 36; Impairment test; Goodwill; Disclosure and Compliance;

  Sammanfattning : AbstractPurpose – The purpose of this study is to investigate to what extent Swedish listed companies comply with the disclosure requirements in IAS 36, paragraph 134. The study also aims at assessing whether certain company-specific characteristics could impact companies´ disclosure levels. LÄS MER

 5. 5. Country-specific differences in disclosure compliance –A quantitative study comparing the compliance degree of paragraph 134 in IAS 36 Impairment of Assets in Sweden and the United Kingdom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Rubenson; Therese Schagerlind; [2014-06-10]
  Nyckelord :Compliance; Disclosure; Goodwill; IAS 36; IFRS; Impairment; Multible Regression; Sweden; the United Kingdom;

  Sammanfattning : Backgroundandproblemdiscussion:Since2005alllistedcompaniesintheEuropeanUnionhavebeenobligatedtoapplytheIFRSregulations.Thepurposeoftheimplementationistoincreasethetransparencyandcomparability,whichinthelongrunaimstoharmonisetheaccountingbehaviour. LÄS MER