Sökning: "Information Communication technology"

Visar resultat 1 - 5 av 2094 uppsatser innehållade orden Information Communication technology.

 1. 1. Ledarskapets roll för skapandet av hållbara arbetsförhållanden i ett gränslöst arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Skarin; Max Olsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :Boundaryless work; Boundary preferences; Boundary control; Sustainable working conditions; Leadership; Medledarskap;

  Sammanfattning : Increased competition and fast changing markets, combined with the development of Information and Communication Technology have changed modern working life. Due to this development work can be carried out regardless of time and place. Therefore, the traditional boundary between home and work has become blurred. LÄS MER

 2. 2. Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Sebastian Larsson; [2020]
  Nyckelord :Framtidens projektledare; projektledning; hard skills; soft skills; digitalisering; globalisering; The future project manager; project management; digitalization; globalization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch. Författare: Sebastian Larsson Handledare: Radhlinah Aulin, universitetslektor på̊ institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för byggproduktion, Lunds Universitet. LÄS MER

 3. 3. Anonymitet, Transparens & Kunskapsspridning : -En studie om intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Caroline Johannesson; Rasmus Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Informatik; Informationslogistik; Intern kommunikation; Implementering; kommunikationskanal; affordance teorin; meningsskapande teorin;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är intern kommunikation en betydelsefull del i samtliga organisationer. Ändå finns det mängder med organisationer som saknar en strategi för att hantera intern kommunikationen. Fallföretaget som den här studien utfördes på grundades ett och ett halvt år innan studien påbörjades. LÄS MER

 4. 4. A Method to Improve the Security of Information Diffusion in Complex Networks— Node Trust Value Management Mechanism

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Rahul Lal Radhakrishnan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a sensing field-based placement of nodes the communication happens from the data acquisition points to the control center which is the receiver of data acquisition. In this project an algorithm based on data sense points trust value updating is used which will find out the value of the trust level dynamically once the trust level is found out it will pick the forwarded data sense points based on highest value of trust. LÄS MER

 5. 5. ERP Implementation Case Study - Comparative Study Between Governmental and Private ERP Implementation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Oscar Dahlquist; Simon Arnshed; Mårten Ward; [2020]
  Nyckelord :ERP-Implementation; ERP-System; Information Success Model; Critical Success Factors; Swedish Authorities; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Implementations of ERP-systems are very expensive endeavours and are associated with a high risk of failure. However, the rewards of a successful ERP-implementation are bountiful. LÄS MER