Sökning: "Insurance Agency"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Insurance Agency.

 1. 1. Framtidens förvaltning : vikten av implementering av artificiell intelligens i den offentliga förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabelle Backlund; Agnesa Kasapolli; [2019]
  Nyckelord :artificiell intelligens; effektivisering; Försäkringskassan; implementeringsteori; lagarbete; ny teknik; offentlig förvaltning; policyprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur artificiell intelligens kan användas som ett effektiviseringsredskap inom offentlig förvaltning samt hur man går tillväga att implementera ny teknik i organisationen, vilka hinder man kan stöta på och hur man arbetar med implementeringsprocessen. För att kunna hänga med i resultatet av forskningen börjar vi därför med att förklara hur AI fick sin början, vad den var menad för och hur den har utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Leakage and Value Chain in Relation to Cruise Industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Huimin Sun; [2019]
  Nyckelord :leakage; cruise industry;

  Sammanfattning : The Cruise Lines Association draws an optimistic scenario for cruise, and points out the fastest growing market is in Asia, where Chinese are the main force. Cruise travelling, as a new economic engine, is developing rapidly in China. However, among all the cruise terminals in China mainland, WSICT is the sole profitable port. LÄS MER

 3. 3. Are the debts owed to Atradius DSB by the Suape Port Authority Illegitimate?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Gustav Tullberg; [2019]
  Nyckelord :Illegitimate Debt; Export Credit Finance; Export Credit Agency; Suape; Atradius DSB; Van Oord; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2011, the Dutch dredging company Van Oord was hired to expand the Suape port’s capacity by dredging the entrance to a new shipyard, and to deepen the access channel to the port in order to allow bigger tankers to reach a newly built local oil refinery. The company took out insurance for these projects by the Dutch ECA Atradius DSB (Dutch State Business). LÄS MER

 4. 4. Att leda genom motstånd till förändring : En kvalitativ studie om ledarskap på Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Arezoo Faridpour; Una Gutlic; [2019]
  Nyckelord :Insurance Agency; leadership; change; resistance; qualitative study; försäkringskassan; ledarskap; förändring; motstånd; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Genom alla år har Försäkringskassan funnits till för människans sociala trygghet. Tanken är att det ska finnas hjälp när det behövs, såsom vid sjukdom och funktionsnedsättning, bidrag till barn etc. Det vill säga att människor fortfarande ska få chansen till trygghet trots att livet väljer att ta en ny vändning. LÄS MER

 5. 5. Normalt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans : En rättsteoretisk problematisering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Strand; [2019]
  Nyckelord :LSS; personlig assistans; assistansersättning; föräldraansvar; rättslig pluralism; rättslig polycentri; rättslig polyvalens; Gemeinschaft; Gesellschaft.;

  Sammanfattning : Barns rätt till personlig assistans uppmärksammades under våren 2017 genom att det i media rapporterades om att personlig assistans enligt LSS, och assistansersättning enligt 51 kap. SFB, till barn med svåra funktionshinder nekats eller dragits in. LÄS MER