Sökning: "Jessica Magnusson"

Visar resultat 6 - 10 av 17 uppsatser innehållade orden Jessica Magnusson.

 1. 6. Reproduktion av könsnormer i förskolans barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jessica Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Gender equality; sustainable development; gender; children s books; gender reproduction; preschool; Jämställdhet; hållbar utveckling; genus; barnböcker; genusreproduktion; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka reproduktionen av genus i barnböcker utifrån hur bilderböckers karaktärer framställs i text och bild samt vilka konsekvenser detta kan få i förskolans arbete med att bryta stereotypa könsmönster och roller. Tre av barnens favoritböcker valdes ut för studien från en tre- till fyraårsavdelning. LÄS MER

 2. 7. ”Hire for attitude, train for skills” – en kvalitativ studie av felrekrytering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Victoria Rosander; Jessica Magnusson; [2014]
  Nyckelord :Felrekrytering; Rekrytering; Psykometriska ansatsen; Sociala ansatsen; Kompetensblomman;

  Sammanfattning : Medarbetarna sägs ofta höra till företagens viktigaste tillgångar och företagens vinst påverkas till stor del av att rätt medarbetare anställs. En felrekrytering beräknas kosta företagen i snitt 700 000 kronor och kan även leda till låg arbetstrivsel hos såväl den nyanställde som hos den övriga personalen. LÄS MER

 3. 8. Sektoröverskridande partnerskap : En studie av integreringsprocessen vid lokala och internationella samarbeten mellan företag och ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Magnusson; Mikaela Hellman; [2013]
  Nyckelord :CRM; sektoröverskridande samarbete; ideell organisation; kommunikation; lokal; integrering;

  Sammanfattning : Många företag väljer att inleda samarbeten med ideella organisationer som en del av sitthållbarhetsarbete. Sektoröverskridande partnerskap kräver väl genomtänkta val gällandepartnerorganisation, målsättningar och utformning, och hur samarbetet ska implementeras iföretagets verksamhet. LÄS MER

 4. 9. Managers´ and Employees´ Perceptions on Retention Processes : A Case Study of 3 Swedish Companies

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jessica Magnusson; Evelina Holmroos; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Men han har ju fått en iPad!?

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Charlotte Furtenbach; Jessica Magnusson; [2013]
  Nyckelord :alternativa verktyg; digital kompetens; iPad; kompletterande teknikstöd; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : AbstraktFurtenbach, Charlotte & Magnusson, Jessica (2013). Men han har ju fått en iPad?! (But, hasn’t he got an iPad?), Magisterprogrammet, Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle.Problemområde. Det finns idag en uppsjö av kompletterande teknikstöd att erbjuda elever som upplever svårigheter i sina studier. LÄS MER