Sökning: "Joachim Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Joachim Eriksson.

 1. 1. Vad brister i bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör? : En studie som undersöker brister och orsaker i bygghandlingar, samt föreslår förbättringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Joachim Eriksson; Mattias Heikkilä; [2019]
  Nyckelord :bygghandlingar; projekteringsfel; brister; ritningar;

  Sammanfattning : In the company IN3PRENÖR and also generally in the construction industry, a lot of time is spent sorting out deficiencies and problems in construction documents between architects and suppliers during the design phase. The problem today is that the architects draw construction documents that do not correspond to the products that are on the market. LÄS MER

 2. 2. CSR – framtidensstrategiska vinnare? : En fallstudie om hur företagsavdelningarintegrerar CSR-strategi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Joachim Eriksson; Oscar Junling; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Strategy; Organization; Coordination; Integration; Corporate Social Responsibility; CSR; Strategi; Organisation; Samordning; Integration;

  Sammanfattning : Problemformulering: Författarna har inte identifierat forskning om CSR-strategi utifrån ett avdelningsperspektiv. Kunskapsluckan studien vill undersöka är därför företagsavdelningars drivkrafter att arbeta med CSR, likheter och skillnader mellan avdelningars CSR-arbete och hur de samordnas. LÄS MER

 3. 3. CSR – framtidens incitament? : En fallstudie om framgångsrikt CSR-arbete är ettlikvärdigt incitament för anställda som monetäraincitament.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Joachim Eriksson; Oscar Junling; [2017]
  Nyckelord :CSR; non-monetary incentive; monetary incentive; motivation; corporate governance; CSR; icke-monetärt incitament; monetära incitament; motivation; företagsstyrning;

  Sammanfattning : Incitament som styrningsmedel är idag en viktig del i ett företags arbete för att bidra till ökad produktivitet och effektivitet hos sina anställda. Både de monetära och icke-monetära incitamenten har i tidigare studier visat höja anställdas motivation. LÄS MER

 4. 4. Användares upplevda organisatoriska inflytande genom Self-Service BI

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emil Andersson; Joachim Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En ny trend inom användandet av Business Intelligence (BI) är inriktningen mot operationella arbetsuppgifter istället för långsiktiga strategiska användningsområden, vilket inte kräver någon specialistkunskap och möjliggör så kallad Self-Service BI. Forskning inom organisationsteori och BI har visat att det finns faktorer som kan påverka BI-användares inflytande och makt inom organisationer. LÄS MER

 5. 5. Skylta med framgång : En kvalitativ studie om hur konsumenter upplever digital skyltning i servicemiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jonatan Eriksson; Philip Svensson; [2016]
  Nyckelord :Digital signage; signage; experience; brand experience; servicescape.; Digital skyltning; skyltning; upplevelser; varumärkesupplevelse; servicemiljö.;

  Sammanfattning : Titel: Skylta med framgång – En kvalitativ studie om hur konsumenter upplever digital skyltning i servicemiljön Författare: Jonatan Eriksson & Philip Svensson Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2016. Forskningsfråga: Hur upplever konsumenter digital skyltning i olika servicemiljöer? Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera digital skyltning och dess påverkan på upplevelser i olika servicemiljöer. LÄS MER