Sökning: "Johan Hultman"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Johan Hultman.

 1. 1. Exploring the role of unobtrusive technology in mindful nature experiences

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Hultman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spending time in nature will improve your physical and psychological health, but doing this is currently an exception rather than the norm. Technology has enabled simulated immersive nature experiences that can be experienced on the users conditions, but these lack the physical and multisensory qualities that authentic nature have. LÄS MER

 2. 2. Resultatmanipulation - En kvalitativ studie om hur revisorer arbetar för att upptäcka och stävja resultatmanipulation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johan Hansson; Johan Hultman; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; revision; redovisningsmanipulation; revisionsprocess; earnings management.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för revisorns arbete med att upptäcka och stävjaeventuell resultatmanipulation. Metod: Vår studie antar en hermeneutisk forskningstradition som är ett tolkande perspektiv.Eftersom studien söker öka förståelsen för ett fenomen har vi använt oss av en kvalitativforskningsansats. LÄS MER

 3. 3. Hållbar mobilitet i skidorter : en studie av arbetet för en hållbar mobilitet i svenska fjälldestinationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Hultman; [2018]
  Nyckelord :hållbar; mobilitet; turism; Åre; fjällturism; transporter i skidorter;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur fjällturism på olika sätt kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan av persontransporter. Det finns en tydlig trend inom dagens turism som säger att naturen lockar fler människor än någonsin. Turistdestinationer i svenska fjällen beräknas få fler turister och en ökad besöksnäring. LÄS MER

 4. 4. Tipping or Stiffing? En kvalitativ studie om dricks i turistnäringen utifrån ett kundperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Månsson; Cassandra Darwiche; [2018]
  Nyckelord :Dricks; Turistnäringen; Social interaktion; Servicemötet; Sociala normer.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tipping or Stiffing? - En kvalitativ studie om dricks i turistnäringen utifrån ett kundperspektiv. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2018. Institution: Institutionen för Service Management vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Författare: Cassandra Darwiche och Johanna Månsson. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att leva med Typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikaela Hultman; Johan Rolandsson; [2016]
  Nyckelord :kvinnor; diabetes; upplevelser; patientperspektiv;

  Sammanfattning : I dag har cirka 450000 personer i Sverige diabetes. Typ 2 diabetes står för den största delen, cirka 85 procent. Att drabbas av diabetes kan inverka på livet och individen men god egenvård skapar goda förutsättningar för att ändå leva ett gott liv. Det är inte alltid lätt att fullgöra denna egenvård. LÄS MER