Sökning: "Jones Cash Flow Model"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jones Cash Flow Model.

 1. 1. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 2. 2. Vem manipulerar resultatet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Arnell; Erik Karnehed; Josefine Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulering bolagsstyrning incitamentsprogram styrelsesammansättning Jones Cash Flow Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Vem manipulerar resultatet? - En kvantitativ studie om bolagsstyrning och earnings management Seminariedatum: 2021-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Erik Arnell Erik Karnehed Josefine Gunnarsson Handledare: Lars Oxelheim Nyckelord: Resultatmanipulering, bolagsstyrning, incitamentsprogram, styrelsesammansättning, Jones Cash Flow Model Syfte: Att undersöka hur utvalda bolagsstyrningsvariabler påverkar graden av resultatmanipulering i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap. Metod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Earnings Management under IFRS

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Backaliden; Ragnar Nilhag; [2017]
  Nyckelord :Earnings Management; Discretionary Accruals; Jones Cash Flow Model; IFRS; Conservatism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Earnings Management under IFRS Date of seminar: 2017-05-29 Authors: David Backaliden & Ragnar Nilhag Supervisor: Peter W. Jönsson Keywords: Earnings Management, Discretionary Accruals, Jones Cash Flow Model, IFRS, Conservatism. LÄS MER

 4. 4. Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Asplund; Lina Joelsson; Samuel Meijer; Jonathan Zaar; [2016]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; långsiktig aktieprestation; förklaringsvariabler; börsintroduktion; svenska marknaden.; Business and Economics;

  Sammanfattning : TITEL Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation – En empirisk studie om resultatmanipulering vid börsintroduktioner på den svenska marknaden 2008-2012. SEMINARIEDATUM 2016-06-02 KURS FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Earnings Management och Kapitalstruktur

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Löfgren; Pernilla Svensson; [2015]
  Nyckelord :Earnings management; Kapitalstruktur; Diskretionära periodiseringar; Jones Cash Flow Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER