Sökning: "Medling vid brott"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Medling vid brott.

 1. 1. Medling vid brott, en bortglömd samhällslösning för ungdomskriminalitet? : En integrativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lars-Magnus Detthoff; Helena Hellqvist; [2018]
  Nyckelord :reparativ rättvisa; medling vid brott; unga lagöverträdare; brottsoffer; medlare;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har befintlig forskning kring medling vid brott för unga gärningspersoner och deras offer sammanställts. Eftersom metoden används i allt mindre omfattning trots att medling är en lagstadgad kommunal skyldighet var vårt syfte med studien att undersöka huruvida lagstiftarens intentioner med metoden om att gynna bägge parter uppfylls, och i sådant fall på vilket sätt. LÄS MER

 2. 2. VEM HAR TILLTRÄDE TILL MEDLING VID BROTT? - En diskussion om medlares förhållningssätt gentemot sekundära parter i medlingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Helena Mäki; [2015-12-01]
  Nyckelord :Brottsutsatt; Gärningsperson; Medlarroll; Medling; Medling vid brott; Reparativ rättvisa; Sekundära parter; Transformativ medling;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur medlare i Göteborg och Stockholm ser på syftet vid medling vid brott och vem som inkluderas i medlingsprocessen. Genom att undersöka hur medlaren förhåller sig till sekundära parter är även syftet att diskutera orsaker till medlarens förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Brottsoffret - superstar eller statist? - En uppsats om brottsoffrets rätt att besluta i åtalsfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Andersson; [2015]
  Nyckelord :processrätt; brottsofferperspektiv; Restorative Justice; straffrätt; brottmålsprocess; åtal; brottsoffer; medling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds frågan om målsäganden borde ges mer bestämmanderätt i åtalsfrågan och möjlighet att bestämma form för konfliktlösningen - traditionell rättegång eller medling. Uppsatsen diskuterar också om målsäganden bör ges mer inflytande över huruvida rättegång ska inledas eller inte, genom att fler brott omvandlas till målsägande- respektive angivelsebrott. LÄS MER

 4. 4. Medling vid brott - En integrativ litteraturstudie av effekter och upplevelser av metoden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Merhi Zeinab; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Reparativ rättvisa i Sverige - En undersökning av konformiteten mellan den svenska medlingen och den reparativa rättvisan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Örnberg; [2015]
  Nyckelord :Allmän rättslära; jurisprudence; processrätt; criminal procedure; rättshistoria; legal history; rättssociology; law; straffrätt; criminal law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medling vid brott är en relativt ny och oprövad tvistelösningsmetod i Sverige där forskningen kring medlingens effekter och nytta är bristfällig. Den svenska medlingsmetoden är till sin form och till sitt verkställande unik, men har inspirerats från andra länders metoder. LÄS MER