Sökning: "Julia Ljungberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Julia Ljungberg.

 1. 1. Att vårda patienter inom palliativ vård i hemmet. : Sjuksköterskors erfarenheter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Ljungberg; Lovisa Fältsjö Fäktare; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård handlar om att främja livskvalitén hos patienter och dess närstående. Sjuksköterskans uppgift inom palliativ vård innebär att se döden som en naturlig process som inte ska påskyndas eller fördröjas. Oavsett om patienten väljer att vårdas på sjukhus, hospice eller i hemmet ska vården vara likvärdig. LÄS MER

 2. 2. Bilderboken i historien : En komparativ bildanalys av temat vänskap i böckerna om Solägget, Alfons Åberg och Moa och Milo

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sigrid Sköldblom; [2020]
  Nyckelord :bilderböcker; bildanalys; historia; illustrationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen innehåller en komparativ semiotisk bildanalys där tre bilderböcker från olika tidsperioder undersöks. Arbetet utgick från början med intresset för bilderboken i historien och tack vare det slumpmässiga mötet mellan Moa och Milo av Josephine Ljungberg, Julia Persson och Reuben Vas, Aja baja, Alfons Åberg av Gunilla Bergström och Solägget av Elsa Beskow kunde denna uppsats ta sin form. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters syn på återanvändning av kläder : En jämförelsestudie i Sverige om konsumentbeteende i olika åldrar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Åsa Gran; Julia Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Second hand; Reuse; Collection of reused clothes; Vintage; Redesign; Upcycle; Consumer behaviour; Circular economy; Sustainable development; Second hand consumers; Second hand; Återanvändning; Insamling av återvunna kläder; Vintage; Redesign; Upcycle; Konsumentbeteende; Cirkulär ekonomi; Hållbar utveckling; Andrahandskonsumenter;

  Sammanfattning : Dagens modekonsumtion har lett till att en stor mängd kläder slängs utan anledning vilket har en mycket stor inverkan på miljön. Modeindustrin har identifierats som en stor bidragande faktor till plastföroreningen i haven och är även ansvarig för 20 procent av det globala vattenspillet och 10 procent av planetens totala koldioxidutsläpp. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsmönster i klassrummet ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Ahlström; Matilda Ljungberg; [2016]
  Nyckelord :genus; intonation; kommunikationsmönster; lärares erfarenheter; skolans lägre åldrar; svenska; talutrymme; turtagning; Verbal stöttning;

  Sammanfattning : Vi har under det här arbetet utgått från syftet som är att undersökakommunikationsmönster i klassrummet, i svenska skolans lägre åldrar utifrån ettgenusperspektiv. De frågeställningar som ställdes utifrån syftet är Hur kankommunikationsmönster, i form av talutrymme, turtagning, verbal stöttning ochintonation, se ut i den svenska skolans lägre åldrar? samt Hur ser erfarenheten ut blandlärare när det kommer till de ovannämnda delarna av kommunikationsmönstret isvenska skolans lägre åldrar?I uppsatsens litteraturgenomgång kan vi se att klassrummet verbalt domineras avpojkarna. LÄS MER

 5. 5. Marketing to Dr Jekyll or Mr Hyde?: - why the new Digital Identity needs to be analyzed

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Bianca Backman; Julia Ljungberg; [2009]
  Nyckelord :Identity; Digital Identity; Identity 2.0; Internet Dating; Online Marketing Communication; Communication Challenges;

  Sammanfattning : The development regarding social and digital media has enabled people to socialize and act with new prerequisites. This is an explorative study that focuses on examining what this development has implied for the development of the identity. The Internet implies a whole new set of communication challenges for companies. LÄS MER