Sökning: "KASAM vårdvetenskap"

Visar resultat 16 - 20 av 80 uppsatser innehållade orden KASAM vårdvetenskap.

 1. 16. Hur preoperativ information i form av multimedia påverkar patienter perioperativt : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ingrid Sundqvist; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Patient; Preoperative; Perioperative; Perioperative nursing; Education; Information; Multimedia; Anxiety; Knowledge; Understanding; Preparedness; KASAM; Suffering; Patient; Preoperativ; Perioperativ; Perioperativ omvårdnad; Utbildning; Information; Multimedia; Oro; Kunskap; Förståelse; Förberedelse; KASAM; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att patienter känner oro för att genomgå en operation. Bristfällig information kan skapa oro och känslan av att inte vara förberedd. Standardiserade metoden för att ge preoperativ information visar sig ha brister. LÄS MER

 2. 17. Kvinnors erfarenhet av att leva med depression : En litteraturstudie av självbiografisk skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carola Christensson; Elsa Lindén; [2018]
  Nyckelord :Depression; erfarenhet; KASAM; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 300 miljoner människor i världen uppskattas lida av depression och i Sverige antas var femte individ drabbas någon gång i livet. Andelen kvinnor som drabbas av depression och ångest är större än andelen män, nästan var fjärde kvinna får diagnosen depression någon gång under sitt liv. LÄS MER

 3. 18. Att leva med IBD - personers upplevelser : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Larisa Johansson; Thawng Thian Neam Kuntong; [2018]
  Nyckelord :Crohn s disease; experiences; inflammatory bowel disease; nurse role; ulcerative colitis; Crohns Sjukdom; inflammatoriska tarmsjukdomar; sjuksköterska roll; ulcerös kolit; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning:  Bakgrund: Inflammatory Bowel Disease, IBD är ett samlingsnamn för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som består av Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC). Sjukdomen går i skov och har symtom som frekventa diarréer, feber, rektal blödning, buksmärtor och viktnedgång. LÄS MER

 4. 19. Föräldrars erfarenhet av att leva med ett barn som drabbats av diabetes typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elsa Kvarnlid; Annika Rosander; [2018]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; föräldrar; barn; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler barn över hela världen insjuknar i diabetes typ 1. Diabetes typ 1 är en autoimmun, kronisk sjukdom som uppstår när kroppens insulinproduktion blivit störd. Balans mellan kost, fysisk aktivitet och insulininjektioner är livsviktig. Arbetets teoretiska referensram var KASAM. LÄS MER

 5. 20. Beskriva och jämföra den psykosociala arbetsmiljön hos ambulanspersonal i en region i mellan Sverige : Utifrån Distriktssköterskans profession

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Hedberg; Catherine Linderstam; [2017]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; Quantitative method; Ambulance staff; District nurse; KASAM; Psykosocial arbetsmiljö; Kvantitativ metod; Ambulanspersonal; Distriktssköterska; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för individen. Att skapa arbetsplatser med en tillfredsställande arbetsmiljö är både svårt och utmanande, men med kunskap och utbildad personal kan det skapas goda arbetsmiljöer och främja hälsan hos personalen. LÄS MER