Sökning: "KASAM vårdvetenskap"

Visar resultat 11 - 15 av 77 uppsatser innehållade orden KASAM vårdvetenskap.

 1. 11. Hälsa, en fråga om vad och hur : En kvalitativ studie om tränares hälsoarbete inom ungdomsidrotten

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrik Strömlind; Björn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; känslan av sammanhang; hälsofrämjande arbete; ungdomsidrotten;

  Sammanfattning : Syfte: Är att belysa tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten, åldrarna 13–19, i Mellansverige. Frågeställningar: Vilka hälsoområden arbetar tränarna med inom ungdomsidrotten och hur arbetar tränarna med hälsa inom ungdomsidrotten. Metod: Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer, med sex tränare i Mellansverige. LÄS MER

 2. 12. Upplevelser av att leva med venösa bensår : En litteraturöversikt med utgångspunkt i KASAM

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Isa Hoffman Hansen; Linnéa Bång; [2018]
  Nyckelord :Venous leg ulcer; Patient; Nurse; Experience; Sense of coherence; Venösa bensår; Patient; Sjuksköterska; Upplevelse; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår uppkommer till följd av venös insufficiens. Tillståndet förväntas öka i takt med en åldrande befolkning. Behandlingen kan vara tidskrävande och följsamheten är låg. Sjuksköterskan spelar en viktig roll vid behandlingen av dessa personer. LÄS MER

 3. 13. Hur preoperativ information i form av multimedia påverkar patienter perioperativt : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ingrid Sundqvist; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Patient; Preoperative; Perioperative; Perioperative nursing; Education; Information; Multimedia; Anxiety; Knowledge; Understanding; Preparedness; KASAM; Suffering; Patient; Preoperativ; Perioperativ; Perioperativ omvårdnad; Utbildning; Information; Multimedia; Oro; Kunskap; Förståelse; Förberedelse; KASAM; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att patienter känner oro för att genomgå en operation. Bristfällig information kan skapa oro och känslan av att inte vara förberedd. Standardiserade metoden för att ge preoperativ information visar sig ha brister. LÄS MER

 4. 14. Kvinnors erfarenhet av att leva med depression : En litteraturstudie av självbiografisk skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carola Christensson; Elsa Lindén; [2018]
  Nyckelord :Depression; erfarenhet; KASAM; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 300 miljoner människor i världen uppskattas lida av depression och i Sverige antas var femte individ drabbas någon gång i livet. Andelen kvinnor som drabbas av depression och ångest är större än andelen män, nästan var fjärde kvinna får diagnosen depression någon gång under sitt liv. LÄS MER

 5. 15. Att leva med IBD - personers upplevelser : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Larisa Johansson; Thawng Thian Neam Kuntong; [2018]
  Nyckelord :Crohn s disease; experiences; inflammatory bowel disease; nurse role; ulcerative colitis; Crohns Sjukdom; inflammatoriska tarmsjukdomar; sjuksköterska roll; ulcerös kolit; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning:  Bakgrund: Inflammatory Bowel Disease, IBD är ett samlingsnamn för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som består av Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC). Sjukdomen går i skov och har symtom som frekventa diarréer, feber, rektal blödning, buksmärtor och viktnedgång. LÄS MER