Sökning: "Kim Hammar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kim Hammar.

 1. 1. Deep Text Mining of Instagram Data Without Strong Supervision

  Master-uppsats, KTH/Programvaruteknik och datorsystem, SCS

  Författare :Kim Hammar; [2018]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Information Extraction; Machine Learning; Språkteknologi; Informationsextraktion; Maskinlärning;

  Sammanfattning : With the advent of social media, our online feeds increasingly consist of short, informal, and unstructured text. This data can be analyzed for the purpose of improving user recommendations and detecting trends. LÄS MER

 2. 2. Integrating Monitoring Systems - Pre-Study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Marcus Blom; Kim Hammar; [2016]
  Nyckelord :Network Management; NOC; Pre-study; GUI; SNMP; Usercentered design; Human Perception Theory; MIC Nordic; Nätverksövervakning; NOC; F¨orstudie; GUI; SNMP; Användarcentrerad design; Läran om hur människor uppfattar saker och ting; MIC Nordic;

  Sammanfattning : Failures in networks that reside in business environments cause harm to organizations depending on them. Every minute of inoperativety is hurtful and as a network adminstrator you want to minimize the rates of failures as well as the time of inoperation. Therefore, a fruitful network monitoring system is of great interest for such organizations. LÄS MER

 3. 3. Podcast-radio: Filip och Fredrik vs Gert Fylking

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :David Karlsson; [2013]
  Nyckelord :radio; podcast; samtalsanalys; struktur;

  Sammanfattning : Podcast är ett nytt medieformat som har vuxit snabbt det senaste decenniet, i toppen bland de svenska podcasterna ligger ”Filip och Fredriks podcast” med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Podcast är ett relativt billigt och enkelt medium som gör det möjligt att nå ut till en potentiellt global publik. LÄS MER