Sökning: "Kommentarsfält"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Kommentarsfält.

 1. 1. Snyft, bortförklaringar & offerkoftor : En kvalitativ textanalys av TV4:s kommentarsfält på Facebook under Paolo Robertos erkännande av sexköp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Comment section; Discourse; Participatory journalism; Text analysis; Sex purchase; Kommentarsfält; Diskurs; Deltagarjournalistik; Textanalys; Sexköp;

  Sammanfattning : Den 14 maj 2020 tillbringade Paolo Roberto kvällen i en lägenhet på Östermalm i Stockholm med en kvinna från ett av Europas fattigaste länder och greps på bar gärning i en polisrazzia. Stjärnkocken, skådespelaren och programledaren erkände sig skyldig till sexköp. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande åtgärder och veterinärvård för hobbyfjäderfän : rutiner och behov bland djurägare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Gabriella Fröberg Niklasson; [2021]
  Nyckelord :djurhälsa; fjäderfä; hobby; smittskydd; veterinär;

  Sammanfattning : Förekomsten av hobbyfjäderfä har ökat i Sverige såväl som i övriga Europa och USA de senaste åren, men trots detta finns liten kunskap om flockarna. Det har gjorts ett begränsat antal studier för att öka kunskapen om demografi, utfodring, skötsel, smittskydd och välfärd samt de främsta skälen till att hålla hobbyfjäderfä. LÄS MER

 3. 3. I näthatarnas tanke : Hur ideologier och normer främjas i näthat

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elise Johansson; Alexander Hansson; [2021]
  Nyckelord :online hate; critical discourse analysis; intersectionality; YouTube; nationalism; misogyny; näthat; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; YouTube; nationalism; misogyni;

  Sammanfattning : Näthat är idag en förväntad nackdel av att använda internet och sociala medier. Även när hatet är riktat mot en individ blir det oftast en attack mot en kollektiv identitet. LÄS MER

 4. 4. Vad gömmer sig i kommentarsfältet? : En kvalitativ innehållsanalys om hur unga kvinnor bemöts i sina kommentarsfält på applikationen TikTok.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sam Westman; Hanna Engman; [2021]
  Nyckelord :TikTok; sociala medier; könsnormer; sexism; rasism; generation z; unga kvinnor; postkolonial teori; genusteori; uppmärksamhetssamhället.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap kring applikationen TikTok då det är en plattform som just nu ökar i popularitet, särskilt i åldrarna 16 – 25 (Svenskarna och internet 2020). Samt att få en inblick i hur kvinnor bemöts i applikationen. LÄS MER

 5. 5. Influencers - a non-essential profession in society? : A discourse analysis of BBC News and The Guardian comment fields on Facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jennifer Frisell; Chanapha Intichan; [2021]
  Nyckelord :Facebook discourse; online news commenting; discourse analysis;

  Sammanfattning : In today's media landscape, the boundaries between traditional media and digital media are intertwined. Thus, many news outlets can use social media platforms such as Facebook to share their articles to reach a larger audience. At the same time, it creates an opportunity for readers to interact with the articles by leaving a comment. LÄS MER