Sökning: "Läroboksanalys matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Läroboksanalys matematik.

 1. 1. Uppgifter med anknytning till matematikens historia i läroböcker för det svenska gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bennie De Jonge; [2019]
  Nyckelord :Läroboksforskning; Matematikundervisning; Matematikhistoria;

  Sammanfattning : Forskning om användningen av matematikens historia i undervisningen har pågått länge medan läroboksforskning å andra sidan är ett relativt nytt ämne. Denna uppsats rör sig i gränslandet mellan dem båda och rör specifikt uppgifter i läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Språkbruket i gymnasieskolans matematikböcker : Hinder och möjligheter för en gynnsam utveckling av ett matematiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Sellgren Gauffin; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk i matematik; läroboksanalys; koherens; kohesion; makrostrukturer;

  Sammanfattning : Many students start upper secondary school with a lack of basic knowledge in mathematics from pri-mary school. The aim of this study is to investigate, analyse, illustrate and compare verbal language use in the introduction parts in two mathematics textbooks for upper secondary school to find out how comprehensible the texts are for readers with limited previous knowledge in mathematics. LÄS MER

 3. 3. Bråk - Balansen mellan metod och förståelse inom bråkbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Wilhelmson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsatts syftar till att beskriva bråkundervisningens gestaltning, hur balasen ser ut mellan metodträning och resonerande diskussioner och hur bråkbegreppet framställs i ett antal läroböcker som används i undervisningen på mellan- och högstadiet. För detta har dels en läroboksanalys genomförts där fokus har legat på ett jämföra olika typer av matematiskt resonemang. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning i läroböcker utgivna år 1979-2012 : En komparativ läroboksanalys med ett perspektiv på problemlösning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathilda Vallin Engström; [2017]
  Nyckelord :mathematics; problem solving; problem solving ability; textbook; textbook analysis; matematik; problemlösning; problemlösningsförmåga; lärobok; läroboksanalys;

  Sammanfattning : According to research, problem solving is one of mathematics most important content, since teaching problem solving helps students to develop a deeper understanding of mathematics. At the same time, research shows that through history and even today, the majority of mathematics education consists of students working individually with information in the textbook that deals with methodology. LÄS MER

 5. 5. Läroboksanalys: Matematik 5000 1b

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Per Nyström; [2016]
  Nyckelord :läroboksanalys; matematik 1b; textanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker är en viktig del av undervisningen och de kan påverka inlärning, därför är det av intresse att ta reda på vilka beståndsdelar man kan dela in dem i, hur en svensk lärobok ser ut jämfört med andra länders, samt vad forskning säger om hur dessa attribut kan påverka läsaren. Detta har jag gjort i det här arbetet via en textanalys. LÄS MER