Sökning: "Leva med långvarig smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Leva med långvarig smärta.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med fibromyalgi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Christiansen; Heidi Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Fibromyalgi; upplevelse; omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som kännetecknas av långvarig smärta vilket kan resultera i sömnstörningar, fatigue, koncentrationsproblem, depression och ångest. Sjukdomen drabbar 2% av Sveriges befolkning. Behandlingsalternativen är individuella och vårdpersonal har stort ansvar gällande behandling. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att vårdas för långvarig smärta i öppenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hannah Larsdotter; Karin Nyman; [2022]
  Nyckelord :experiences; long-term pain; nursing; outpatient care; patient; erfarenheter; långvarig smärta; omvårdnad; patient; öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning uppskattas leva med långvarig smärta. Smärta är en komplex och subjektiv upplevelse som är svår att bevisa, och bedömningen av smärta utgår därmed från patientens upplevelse. LÄS MER

 3. 3. Att leva med långvarig smärta : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sanna Zetterlund; Emma Dietzler; [2022]
  Nyckelord :Erfarenheter; Kronisk smärta; Livsupplevelser; Livserfarenheter; Långvarig smärta; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många lever med långvarig smärta. Forskning visar att smärta är en osynlig subjektiv och individuell upplevelse. Ökad kunskap och förståelse av svårigheter att leva med en långvarig smärta, skulle kunna ligga till grund för att lindra lidande samt stärka sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Psykologiska försvar och långvarig smärta : En studie om psykologiska strategier för hantering av livet med smärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Vaida Rydén; Jenni Mäkelä; [2022]
  Nyckelord :psychological defences; defence mechanisms; management strategies; coping strategies; chronic pain; distresses; psykologiska försvar; försvarsmekanismer; hanteringsstrategier; copingstrategier; långvarig smärta; påfrestningar;

  Sammanfattning : Långvarig smärta innebär ofta stora påfrestningar för individen med konsekvenser på många livsområden vilket utgör en utmaning för hälso- och sjukvården gällande bemötande utifrån ett helhetsperspektiv. En central aspekt av att leva med långvarig smärta är hur stress och påfrestningar hanteras exempelvis genom användning av psykologiska försvar. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av bemötande inom vården : En kvalitativ intervjustudie med patienter med långvarig ländryggssmärta

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Andrea Lindström; Emma Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :biopsychosocial; chronic pain; person-centred care; physiotherapy; primary health care; biopsykosocial; fysioterapi; långvarig smärta; personcentrerad vård; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är den globalt ledande orsaken till levda år med funktionsnedsättning. Långvarig ländryggssmärta (LLRS) är ett komplext tillstånd där patienterna har ett behov av att bemötas utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. LÄS MER