Sökning: "Livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Livsvärld.

 1. 1. När hjärtat plötsligt slutar slå : En kvalitativ litteraturöversikt av patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sanne Ahlandsberg; Emmy Millner; [2019]
  Nyckelord :hjärtstopp; ICD; patient; upplevelse; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och cirka 5 000 människor drabbas årligen av ett hjärtstopp utanför sjukhus. Att överleva ett hjärtstopp kan väcka många existentiella frågor och känslor som påverkar både livskvalitet och livsvärld. LÄS MER

 2. 2. Ser du mig? : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom utifrån teorin Preserving Self

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kim Alsén; Marijana Lagundzija; [2019]
  Nyckelord :Experience; Lifeworld; Parkinson Disease; Livsvärld; Parkinsons sjukdom; Upplevelse;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen hos den äldre befolkningen. Sjukdomen påverkar den kroppsliga funktionen negativt på olika sätt och sjukdomens medicinering är betydelsefull för att kunna hantera de olika symtom som uppkommer. LÄS MER

 3. 3. En bild säger mer än tusen ord.. : En kvalitativ studie om hur unga kvinnors livsvärld påverkas av användandet av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erica Karlstrand; Sara Tuvesson; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Makt; Livsvillkor; Livsvärld; Unga kvinnor; Hyperverklighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att skapa en djupare förståelse och reflektera kring unga kvinnors användande av sociala medier och hur det påverkar deras livsvärld. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och det utfördes 8 semistrukturerade intervjuer med unga kvinnor i åldrarna 16- 19 år. LÄS MER

 4. 4. Speciallärarens samverkan inom skolans praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Hopkins Skoglund; Kristina Mallmborg; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; speciallärare; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; relation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka speciallärarens upplevelse gällande samverkan kring läs- och skrivsvårigheter i skolan. Utifrån en kvalitativ metodansats valde vi att intervjua åtta speciallärare i ett storstadsområde och hermeneutiskt tolka deras svar. Detta för att komma nära speciallärarens livsvärld. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : En narrativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ottilia Nylund; Jenny Sjögren; [2018]
  Nyckelord :breast cancer; caring; experiences; women; bröstcancer; kvinnor; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Varje dag drabbas 20 kvinnor av diagnosen. Besked om en sjukdom påverkar människans livsvärld som även kan leda till olika upplevelser av lidande. LÄS MER