Sökning: "Ljudabsorbent"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Ljudabsorbent.

 1. 1. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 2. 2. Kostnadseffektiv ljudabsorbent för små rum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Patrick Löfgren Siech; [2020]
  Nyckelord :Akustik; Produktutveckling; Ljudabsorbent;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utveckla en kostnadseffektiv ljudabsorbent som adresserar akustiska problem i små rum ämnade för kritisk lyssning. Från en kombinerad analys av målgruppens behov och empiriska studier av moderna ljudproduktionsmiljöer dras slutsatsen att hög absorptionsprestanda i frekvensområdet under 125 Hz är önskvärt. LÄS MER

 3. 3. Koncentration på kontoret : - Trivs vi bäst i öppna landskap? Förslag på en framtida lösning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Rebecka Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Avskärmning; Ljudabsorbent; Koncentration; Arbetsmiljö; Arbetsmiljöpsykologi; Öppna kontorslandskap; Aktivitetsbaserade kontor; Design;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuteras hur man kan utföra koncentrerat arbete i ett öppet kontorslandskap på bästa sätt. Fokus har legat i att skapa en avskärmande produkt som underlättar arbete i en fokuszon, tillhörande ett öppet kontorslandskap på ett aktivitetsbaserat kontor. LÄS MER

 4. 4. Integrering av ekodesign i produktutvecklingsprocessen hos Blå Station

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Sofia Tornberg; Sanna Grahm; [2015]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ekodesign; ekodesignverktyg; ekostrategihjulet; produktutveckling; produktutvecklingsprocess; ljudabsorbent;

  Sammanfattning : Eco-design is all about improving products environmental performances throughout the products lifecycle by including the environmental aspect into the product development process. There are a large number of different tools that can be used for this, but there are several factors that can affect which one will be the best to use. LÄS MER

 5. 5. Ljudabsorbent för öppna kontorslandskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion

  Författare :Moa Lindholm; Ida Eklöf; [2013]
  Nyckelord :produktutveckling;

  Sammanfattning : The problem being examined is the disturbing noise that is created in an open plan office on a company working with a creative process, such as a newspaper or a communications agency. The purpose of this study was to examine the needs for today for a sound absorber in open offices and create and design a design proposal. LÄS MER