Sökning: "Louise Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Louise Jansson.

 1. 1. Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Louise Jansson; [2022-02-22]
  Nyckelord :Mozart; Trollflöjten; transkribering; symbolspråk; orgel; sångspel; libretto; klaverutdrag; orkesterpartitur; talmystik; frimurare; upplysningstiden;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. LÄS MER

 2. 2. Patienter med psykossjukdomars upplevelser i hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Jansson; Moa Olander; [2022]
  Nyckelord :Psychosis; experience of treatment; nurse-patient relationship; Psykossjukdomar; upplevelse av bemötande; sjuksköterske-patient relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har länge rapporterats om brister i bemötande i hälso- och sjukvården, inte minst inom psykiatrin. Vårdpersonal möter patienter med psykisk ohälsa oavsett arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg eller inte? : Lärares resonemang kring olika strategier som de använder i undervisningen för avkodning och läsflyt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Dannberg; Johanna Olsson; Johanna Jansson; [2022]
  Nyckelord :avkodning; läsflyt; digitala verktyg; strategier; ljudningsmetod; läsförmåga;

  Sammanfattning : För att kunna vara en del av samhället behöver människor ha god läsförmåga. Grunden i läsförmågan är avkodning och när avkodningen har utvecklats och behärskas utvecklas också läsflytet. Dessa förmågor har människor med sig hela livet. LÄS MER

 4. 4. Digitala resurser i literacyundervisning : En litteraturstudie om vilka fördelar digitala resurser kan erbjuda elevers literacyutveckling samt vilka faktorer som påverkar hur de används

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Olsson; Johanna Jansson; Louise Dannberg; [2021]
  Nyckelord :digital literacy; digitala verktyg; digitala resurser; literacyutveckling; literacyundervisning;

  Sammanfattning : I takt med att samhället förändras utvecklas också Läroplanen. År 2017 reviderades Läroplanen i syfte att implementera mer digital kompetens i undervisningen. Kursplanen i svenska fokuserar till stor del på elevers literacyutveckling men revideringen 2017 har även medfört ett fokus på digitala resurser. LÄS MER

 5. 5. Kvalitativ studie över lärares metod att ta reda på elevers förkunskaper : Hur gymnasielärare tar reda på förstaårselevers förkunskaper i biologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Ann-Louise Mickelsen Jansson; [2021]
  Nyckelord :Grundläggande kunskaper; biologi; matematik; diagnostiska test; gymnasiet.;

  Sammanfattning : För att få en positiv samhällsutveckling behövs välutbildade medborgare. När biologilärare tar emot sina förstaårselever på gymnasiet, så vet dom oftast inget om eleverna. De kommer från olika skolor med olika grundskollärare vilket sannolikt innebär att eleverna har olika förkunskaper. LÄS MER