Sökning: "Mättnad"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Mättnad.

 1. 1. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Nyckelord :Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. LÄS MER

 2. 2. Exploring Transtibial Prosthesis User’s Satisfaction and Experiences regarding the Appearance of their Cosmesis : A Qualitative Study

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Amal Abdiqadir Salad; Ida Marie Palmgren Pedersen; [2021]
  Nyckelord :amputation; transtibial; below-knee; cosmesis; satisfaction; appearance; thematic analysis; qualitative  ; amputation; transtibial; under knäet; kosmetik; tillfredsställelse; utseende; tematisk analys; kvalitativ;

  Sammanfattning : Background: Cosmesis has been found to have an impact on prosthesis users' body image. Therefore the satisfaction of the cosmesis plays an essential role in a prosthesis user perception of themselves. Most cosmeses on the market are natural-looking, although more futuristic options are coming to the market. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagog/speciallärare sökes : En studie av vilken kompetens som efterfrågas hos specialpedagoger/speciallärare i högstadieskolornas rekryteringsannonser för att stödja arbetet med inkludering för alla elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Sandlund; Lisa Skogsberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån innehållet i högstadieskolors rekryteringsannonser undersöka vilken kompetens som efterfrågas hos specialpedagoger/speciallärare för att stödja skolornas arbete med inkludering för alla elever. Detta undersöks genom tematisk analys av rekryteringsannonserna och utifrån analysen besvaras frågeställningarna; På vilket sätt uttrycks skolornas arbete för inkludering i rekryteringsannonserna? Hur överensstämmer innehållet i rekryteringsannonser med examensbeskrivningarna för specialpedagog- och speciallärarexamen? Vilket inflytande framgår att specialpedagog/speciallärare har i utformandet av skolornas arbete för att uppnå inkludering? Studien har genomförts utifrån en induktiv ansats med kvalitativ tematisk analys av autentisk textdata för att resultatet ska präglas av närhet till det empiriska materialet och därigenom stärks trovärdigheten och tillförlitligheten. LÄS MER

 4. 4. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolans digitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 5. 5. Följa eller stå emot strömmen : En studie om skillnader och likheter mellan klädbutikers strategier i det strukturella skiftet mot e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Joakim Uhlan; Petter Sjödin; Hampus Carlsson; [2021]
  Nyckelord :strategy as practice; strategy; e-commerce; stores; deliberate and emergent; fashion industry; SME;

  Sammanfattning : E-handel ökar kontinuerligt och förändrar detaljhandelskartan oavbrutet som bidragit till att detaljhandeln genomgår ett strukturellt skifte mot e-handel där företag behöver använda sig av nya strategier för att vara framgångsrika. Framförallt möter mikro- och småföretag större utmaningar då de har mindre resurser och är mindre väletablerade på marknaden, där Strategy-as-Practice (S-as-P) ses som ett alternativ till den traditionella forskningen kring strategi då den är mer applicerbar för att förstå strategi i mindre företag. LÄS MER