Sökning: "Madeleine Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Madeleine Lindgren.

 1. 1. Övervikt och fetma vid datortomografi av buken: Effekten på stråldos.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Lindgren; [2019-08-22]
  Nyckelord :Datortomografi; CT; stråldos; övervikt; fetma;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är i dagsläget ett världsomfattande folkhälsoproblem som kan leda till enrad olika sjukdomar. I Sverige är omkring hälften av befolkningen överviktiga eller feta.Datortomografi är en frekvent använd modalitet inom radiologin som ger detaljrika bildermen till följd av en högre stråldos än konventionell bildtagning. LÄS MER

 2. 2. #relationship : En kvalitativ studie om småföretagares relationsbyggande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Hedda Liljegren; Madeleine Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Instagram; småföretagare; kundrelationer;

  Sammanfattning : Titel: #relationship - En kvalitativ studie om småföretagares relationsbyggande på Instagram Datum: 2019-05-20 Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, 15 hp Författare: Hedda Liljegren och Madeleine Lindgren Handledare: Navid Ghannad Examinator: Svante Andersson Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Instagram, småföretagare, kundrelationer För småföretagare med begränsade resurser kan det, i takt med att digitaliseringen och sociala medier ökar, vara svårt att nå ut med den marknadsföring man önskar och det redan tuffa marknadsklimatet blir ännu tuffare. Den tidigare bristfälliga forskningen leder oss in på syftet “att undersöka och bidra med förståelse kring vilka aspekter som är viktiga för små företag, vars primära säljkanaler är fysiska butiker, för att kunna bygga relationer till befintliga och potentiella kunder via organiska inlägg på Instagram”. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners möte med hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ada Lindgren; Madeleine Norling; [2017]
  Nyckelord :Bemötande; Förbättringsarbete; Kvalitetsutveckling; Psykisk ohälsa; Transperson;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Transpersoner rapporterar sämre fysisk och psykisk hälsa än befolkningen i genomsnitt. De drar sig ofta från att söka vård på grund av rädsla för diskriminering och bristande bemötande. LÄS MER

 4. 4. Las niñas, la rebeldía y la política

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Madeleine Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Celia; Pippi; Mafalda; rebeldía; cuestionamiento; crítica política; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Esta tesina aparte de la observación de que en la literatura del siglo pasado existen varios personajes niñas que rompen con la imagen de una niña como débil y frágil. La hipótesis de este estudio es que hay un personaje estereotípico de una niña rebelde en diferentes tipos de obras publicadas en el siglo XX, que tienen crítica política. LÄS MER

 5. 5. Synskadade barn i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Madeleine Lindgren; Stephanie Chabay; [2013]
  Nyckelord :Barn med synskada; samspel; resurser och hjälpmedel; förskolan;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om barn med synskada i förskolans verksamhet. Syftet med arbetet är att ta reda på hur pedagoger arbetar med att integrera synskadade barn i en grupp med seende barn. Uppsatsen definierar olika typer av synskada, de som nämns är måttligt synskadade, uttalat synsvaga och gravt synskadade eller blinda. LÄS MER