Sökning: "Malin Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Malin Hagman.

 1. 1. Vem kan man lita på? : förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Hagman; [2019]
  Nyckelord :köttkonsumtion; medial debatt; sociala medier; risk; legitimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen "Vem kan man lita på? Förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion" är författad av Malin Hagman vid Institutionen för Kommunikation och Medier vid Lunds universitet. Denna uppsats undersöker den mediala debatten om köttkonsumtion som uppstod i samband med att livsmedelskedjan Coop lanserade sin kampanj "#nyavardagsmaten" med tillhörande reklamfilm "Kära köttbit". LÄS MER

 2. 2. Vem kan få en bostad? En diskursanalys av Malmö stads handlingsplaner för bostadsförsörjning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Hagman; Louise Vilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; bostadsförsörjning; Carol Bacchi; WPR; bostadsbrist; kommunala handlingsplaner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur Malmö stad representerar problemet med bostadsbrist för unga vuxna i sina bostadsförsörjningsprogram samt hur problemrepresentationen har förändrats över tid. Hur problemet representeras påverkar vilka åtgärder som implementeras för att komma tillrätta med bostadsbristen i kommunen, vilket gör detta till ett intressant ämne att studera. LÄS MER

 3. 3. ”ETT ENKELT LITET TRÄD” Arbetsterapeuters upplevelser av The Tree Theme Method® som behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Carlsson; Emma Hagman; [2017-03-28]
  Nyckelord :Stress; stressrelaterad psykisk ohälsa; kreativa aktiviteter; Tree Theme Method TTM ; arbetsterapeuter; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund En grundläggande princip inom arbetsterapi är behovet av balans i aktivitetslivet för engod hälsa. Stress är en bidragande faktor till psykisk ohälsa i dagens samhälle. Det finnsen tydlig koppling mellan en obalans i vardagliga aktiviteter och ökad stress. LÄS MER

 4. 4. Musikterapi i smärtlindrande syfteEn litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Berghed; Malin Hagman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Min mamma är galen" : en kvalitativ textanalys av psykisk ohälsa i tv-serien "Skam"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Hagman; Julia Iwar; [2017]
  Nyckelord :populärkultur; psykisk ohälsa; narrativ metod; diskurs; Skam; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer det att redogöras för förekommande diskurser kring psykisk ohälsa i den norska tv-serien ”Skam” och hur de inverkar på karaktärernas handlingar och uppfattningar om ämnet. För att besvara denna frågeställning kommer vi att genomföra en kvalitativ textanalys av säsong 3. LÄS MER