Sökning: "Malin Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Malin Hagman.

 1. 1. Vem kan man lita på? : förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Hagman; [2019]
  Nyckelord :köttkonsumtion; medial debatt; sociala medier; risk; legitimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen "Vem kan man lita på? Förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion" är författad av Malin Hagman vid Institutionen för Kommunikation och Medier vid Lunds universitet. Denna uppsats undersöker den mediala debatten om köttkonsumtion som uppstod i samband med att livsmedelskedjan Coop lanserade sin kampanj "#nyavardagsmaten" med tillhörande reklamfilm "Kära köttbit". LÄS MER

 2. 2. Vem kan få en bostad? En diskursanalys av Malmö stads handlingsplaner för bostadsförsörjning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Hagman; Louise Vilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; bostadsförsörjning; Carol Bacchi; WPR; bostadsbrist; kommunala handlingsplaner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur Malmö stad representerar problemet med bostadsbrist för unga vuxna i sina bostadsförsörjningsprogram samt hur problemrepresentationen har förändrats över tid. Hur problemet representeras påverkar vilka åtgärder som implementeras för att komma tillrätta med bostadsbristen i kommunen, vilket gör detta till ett intressant ämne att studera. LÄS MER

 3. 3. Musikterapi i smärtlindrande syfteEn litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Berghed; Malin Hagman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Min mamma är galen" : en kvalitativ textanalys av psykisk ohälsa i tv-serien "Skam"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Hagman; Julia Iwar; [2017]
  Nyckelord :populärkultur; psykisk ohälsa; narrativ metod; diskurs; Skam; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer det att redogöras för förekommande diskurser kring psykisk ohälsa i den norska tv-serien ”Skam” och hur de inverkar på karaktärernas handlingar och uppfattningar om ämnet. För att besvara denna frågeställning kommer vi att genomföra en kvalitativ textanalys av säsong 3. LÄS MER

 5. 5. Fårskinn för användning i bilindustrin : En utvärdering av vilket fårskinn som bäst uppfyller de höga krav som ställs på textil interiör i bilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MALIN FREDRIKSSON; HAGMAN; [2014]
  Nyckelord :fårskinn; ull; läder; gotlandsfår; garvningsmetoder; kromgarvning; bilsäten; överdragsklädsel; metallkomplexfärgämnen;

  Sammanfattning : Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste försörjningskällor och påverkar starkt landets ekonomiska utveckling. Säkerheten i en bil avgörs inte bara av airbags och säkerhetsbälten, sätena i bilen är minst lika viktiga. LÄS MER