Sökning: "Maria Dürnel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Dürnel.

 1. 1. End of a blockbuster? – Preventing evergreening of pharmaceutical patents under EU competition law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Dürnel; [2017]
  Nyckelord :EU competition law; EU law; Article 102 TFEU; abuse of dominant position; evergreening; patent law; patent strategies; patents; pharmaceuticals; pharmaceutical industry; pharmaceutical sector inquiry; market definition; blockbuster drugs; generic competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The pharmaceutical industry is dependent on the granting of patents. Patents make it possible for pharmaceutical companies to invest in the necessary R&D to bring new drugs to the market. This benefits consumers and the health care sector at large. LÄS MER

 2. 2. Användande av annans varumärke i marknadsföring – Ensamrättens omfattning i ljuset av varumärkesrättens funktionslära

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maria Dürnel; [2015]
  Nyckelord :varumärkesrätt; varumärkesanvändning; varumärkesintrång; intrångsbedömning; funktionsläran; varumärkets funktioner; ursprungsangivelsefunktionen; marknadsföring; jämförande reklam; användande; åberopande; kommersiellt samband; legitimt intresse; känneteckensanvändning; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett område som på senare tid varit föremål för många diskussioner både inom svensk och europeisk varumärkesrätt är användandet av annans varumärke. Diskussionen har kretsat kring en utvidgning av ensamrätten genom en så kallad "ny varumärkesanvändning" och EU-domstolens erkännande av allt fler varumärkesrättsliga funktioner. LÄS MER