Sökning: "Maria Lindholm"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Maria Lindholm.

 1. 1. Does Board Structure Impact IPO Underpricing? - Evidence from Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alex Torgersson; Marc Bergmann; Maria Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Initial Public Offerings; Underpricing; Corporate Governance; Board Characteristics; Board Independence;

  Sammanfattning : This paper applies a mixed research method and signaling theory to study the effect of certain board characteristics on IPO underpricing in Sweden. By examining 316 IPOs and 1,678 board members between 2014 and 2018 through various regressions, the analysis demonstrates that board size, board diversity, and education as a proxy for competence, are not correlated with underpricing. LÄS MER

 2. 2. Följderna av en kommunalt organiserad fortbildning : En kvalitativ studie om hur en kommunsatsning påverkat pedagogers uppfattningar om användningen av lågaffektivt bemötande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Nilsson; Maria Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Implementering; problemskapande beteende; lågaffektivt bemötande; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Skolor och ibland hela kommuner utbildar ständigt sin personal för att implementera nya förhållningssätt och pedagogiska metoder i verksamheterna. Studiens syfte var att belysa på vilket sätt en kommunal satsning påverkat hur pedagoger uppfattar och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med elever med problemskapande beteenden. LÄS MER

 3. 3. Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende : En kvalitativ studie om vad substitutionsbehandling faktiskt innebär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Säfvenberg; Andreas Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende; LARO-programmet; substitutionsbehandling; missbruk; beroende;

  Sammanfattning : Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, förkortat till LARO, innebär att personer som är beroende av opioider blir behandlade med läkemedel för att minska suget efter andra opioider. Socialtjänsten, LARO-programmet samt polisen har alla en roll i denna typ av behandling. Socialtjänsten hjälper patienten att ansöka. LÄS MER

 4. 4. Moroten som försvann med standardiseringen - En studie om standardisering av bonussystem i Skandinavien

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Emelie Hedin; Maria Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Scandinavia; Standardisation; Bonus; Motivation; Institutions;

  Sammanfattning : In recent years an increasing amount of multinational corporations export their HRM-practices from the global head office to foreign subsidiaries. One of these practices that face standardisation are bonus systems. LÄS MER

 5. 5. yrkeslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :maria lindholm; Dennis Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; Frisörutbildning; Färdigutbildning; Gymnasieutbildning; Kompetenser; Yrkesutbildning; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Hur gör vi frisöreleverna mer anställningsbara?.... LÄS MER