Sökning: "Mika Nilsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mika Nilsson.

 1. 1. Det aktivitetsbaserade kontoret : Att välja mellan uppgiften och kollegorna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Thule Valestrand; Mika Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontorsmiljö; virtuell kontext; medarbetarskap; ledarskap; psykologiska kontrakt; tillit; kontroll; effektivitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förändringen från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor. Syftet med detta arbete är att undersöka hur det är att arbeta i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Arbetet syftar också till att undersöka hur relationen mellan medarbetare och chefer präglas av kontorsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av implementering och samverkan för flyktingmottagandet i Kalix Kommun : En kvalitativ studie om etableringsreformen, gatubyråkraten och samverkan kring flyktingmottagande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mika Nilsson; [2016]
  Nyckelord :implementering; etableringsreformen; samverkan; gatubyråkrat; flyktingmottagning; Kalix Kommun;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om implementering av Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare SFS 2010:197 i Kalix Kommun. Syftet har varit att undersöka hur verksamheter ansvariga för flyktingmottagandet samverkar i Kalix, samt vad det är beroende av för att fungera. LÄS MER

 3. 3. Ordningsvakters rättsliga ställning : En studie av rättslig reglering för ordningsvakter i krogmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mika Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Ordningsvakter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER