Sökning: "Aktivitetsbaserat kontorsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Aktivitetsbaserat kontorsmiljö.

 1. 1. Följderna av ett aktivitetsbaserat kontor : En uppsats gällande produktivitet och arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Öquist; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; Aktivitetsbaserat; AKB; produktivitet; arbetsmiljö; välmående; ledarskap; kontor;

  Sammanfattning : Kontorslösningar med olika typer av utrymmen, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt vanligare  bland  svenska  organisationer.  Utspridningen  av  denna  kontorstyp  är  mycket omstridd.  Tydligt  är  att  det  vanligen  pratas  om  ämnet  ur  ett  finansiellt  kostnadssparande perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Visa vem du är : En studie om att personifiera sin arbetsplats i en flexibel kontorsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jennie Frisk; [2018]
  Nyckelord :Activity- based workplace; flexi-desking; zones; personalization; interaction; physical environment; wellbeing; Aktivitetsbaserat; flexkontor; zoner; personifiering; interaktion; fysisk miljö; välmående;

  Sammanfattning : The thesis is in the field of information design and specializing on spatial design. The study explores how workplace personalization can take form in an activity-based workplace with flexi-desks. At the time of writing, Mälardalen University is planning to build a new campus in Eskilstuna. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara ett myndighetskontor : En studie om hur ett myndighetskontor kan utformas för att främja arbetsgruppens önskade arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therese Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Spatial Design; Information Design; Office; Activity-Based Work; Zone Division; Functionality; Creativity; Rumslig gestaltning; Informationsdesign; Kontor; Aktivitetsbaserat arbetssätt; Zonindelning; Funktionalitet; Kreativitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur en kontorsmiljö i form utav fyra stycken cellkontor och ett konferensrum kan utformas för en myndighet. Med syfte att skapa ett gestaltningsförslag som visualiserar möjliga lösningar för kontorets arbetsgrupp, för att sedan utformas till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö som ska stödja arbetsgruppens behov och arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Det aktivitetsbaserade kontoret : Att välja mellan uppgiften och kollegorna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Thule Valestrand; Mika Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontorsmiljö; virtuell kontext; medarbetarskap; ledarskap; psykologiska kontrakt; tillit; kontroll; effektivitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förändringen från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor. Syftet med detta arbete är att undersöka hur det är att arbeta i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Arbetet syftar också till att undersöka hur relationen mellan medarbetare och chefer präglas av kontorsmiljön. LÄS MER

 5. 5. När ens fasta plats försvinner : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av bytet från traditionellt till aktivitetsbaserat kontor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alicia Hansen; Johanna Vadsten; [2017]
  Nyckelord :Activity-based office; activity-based working; ABW; flex office; sensemaking; experiences; Aktivitetsbaserade kontor; aktivitetsbaserat arbetssätt; aktivitetsbaserad arbetsmiljö; flexkontor; meningsskapande; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie har utgångspunkt i den trend där allt fler organisationer, såväl privata som offentliga, idag inför aktivitetsbaserade kontor. Studiens syfte är att undersöka de anställdas upplevelser av den förändringsprocess som genomförts till aktivitetsbaserat kontor och deras upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat. LÄS MER