Sökning: "Motivanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Motivanalys.

 1. 1. "PATRON UR!" En motivanalys av svenska försvarets omstrukturering från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Cato; [2020-04-30]
  Nyckelord :Swedish armed forces; defence policy; motive analysis; rational choice theory; the Cold War; neutrality policy; operational capacity; cooperation; the mobility of resources;

  Sammanfattning : During the year of 2010 the Swedish parliament conducted a voting on a government bill that resulted in that the Swedish defence forces changed from conscription based defence to adefence with indentured soldiers. The purpose of this thesis is to look at this bill with the methodology “motive analysis” which is based on the search for explanatory statements and concealed motives. LÄS MER

 2. 2. Varför har en MR-institution fortfarande inte införts i Sverige? : En motivanalys av regeringens och statliga utredningars motivförändringar i policyprocessen för inrättandet av en MR-institution i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Susanna Moberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sveriges erkännande av stater : En studie av den svenska regeringens ställning till erkännande av stater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Doski Ahmed; [2020]
  Nyckelord :erkännande; Montevideokonventionen; utrikesdepartementet; självbestämmande; Palestina; Kurdistan; folkrätt; deklaratoriska; konstitutiva; Sverige.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ämnet varför vissa utbrytarstater kan uppnå ett internationellt erkännande medan andra inte gör det, mer specifikt om varför Sverige har erkänt Palestina men inte Kurdistan. Syftet med uppsatsen är att försöka avgöra vilka motiv som ligger bakom besluten utifrån ett deklaratoriskt och konstitutivt perspektiv, alltså teorier som behandlar internationellt erkännande av stater. LÄS MER

 4. 4. Motiven bakom Malta-deklarationen : En motivanalys av EU:s Maltadeklarationen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Juliette Johansson; [2019]
  Nyckelord :Malta-deklarationen. Libyen. Europeiska unionen. Flyktingkrisen;

  Sammanfattning : Denna studie avser att förklara EU:s motiveringar till att utöka samarbetet med Libyen i och med Malta deklarationen. Det var under ett toppmöte den 3 februari 2017 som deklarationen skapades av medlemsstaternas stats – och regeringschefer. I denna deklarationen fastställer EU att samarbetet med Libyen för flyktingfrågan ska utökas. LÄS MER

 5. 5. Berg- och dalbanan : En motivanalys av Försvarsmaktens nedrustning och upprustning 1999–2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; Military change; justifications; Swedish government;

  Sammanfattning : Between the 1950s and late 1990s the Swedish armed forces prepared for an invasion from the Soviet Union. However, after the cold war, the conditions changed, and the perceived threat slowly faded away. In lack of threats against the Swedish sovereignty, Swedish armed forces changed strategy. LÄS MER