Sökning: "Motivanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Motivanalys.

 1. 1. Motiven bakom Malta-deklarationen : En motivanalys av EU:s Maltadeklarationen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Juliette Johansson; [2019]
  Nyckelord :Malta-deklarationen. Libyen. Europeiska unionen. Flyktingkrisen;

  Sammanfattning : Denna studie avser att förklara EU:s motiveringar till att utöka samarbetet med Libyen i och med Malta deklarationen. Det var under ett toppmöte den 3 februari 2017 som deklarationen skapades av medlemsstaternas stats – och regeringschefer. I denna deklarationen fastställer EU att samarbetet med Libyen för flyktingfrågan ska utökas. LÄS MER

 2. 2. Berg- och dalbanan : En motivanalys av Försvarsmaktens nedrustning och upprustning 1999–2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; Military change; justifications; Swedish government;

  Sammanfattning : Between the 1950s and late 1990s the Swedish armed forces prepared for an invasion from the Soviet Union. However, after the cold war, the conditions changed, and the perceived threat slowly faded away. In lack of threats against the Swedish sovereignty, Swedish armed forces changed strategy. LÄS MER

 3. 3. "Vänskap utanför boxen" -En analys av två barnböcker med vänskap över generationsgränser som motiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emmelie Stålberg; [2019]
  Nyckelord :Motivanalys; vänskap; barnlitteratur; generationer; undervisning;

  Sammanfattning : Emmelie Stålberg: Vänskap utanför boxen: en analys av två barnböcker med vänskap över generationsgränser som motiv (2019). Självständigt arbete, Svenska, inriktning f-3, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. LÄS MER

 4. 4. Europeiska försvarsfonden och Sverige : En motivanalys av Sveriges beslut att gå med i europeiska försvarsfonden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Edwin Hillesöy; [2019]
  Nyckelord :Europeiska försvarsfonden; motivanalys; utrikes och- säkerhetspolitik; beslutsfattande; EU;

  Sammanfattning : Det europeiska försvarssamarbetet har de senaste fem åren haft en snabb utveckling till följd av det oroliga läget i Ukraina och den ökade maktkampen mellan USA och Kina. Efter årtionden av minskade försvarsbudgetar står Europas medlemsstater med föråldrad utrustning och en ineffektiv utveckling på försvarsområdet. LÄS MER

 5. 5. Den svenska försvarsomställningen : Teknologi, politik eller kultur – en kvalitativ motivanalys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Granström; [2018]
  Nyckelord :militär försvarsomställning; proposition 2014 15:109; Theo Farrell och Terry Terriff;

  Sammanfattning : Kalla krigets slut kom att innebära en ökad andel militära försvarsomställningar. Ända sedan dess har det rått delade meningar i forskarvärlden angående hur militära försvarsomställningar ska förklaras; Farrell och Terriff är några av de forskare som försökt förklara dessa genom att skapa en teoretisk förklaringsmodell. LÄS MER