Sökning: "Natalie Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Natalie Eriksson.

 1. 1. Vad är träningseffekten av ett femveckors styrketräningsprogram kontra ett agilityträningsprogram för unga fotbollsspelande pojkar?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Natalie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :soccer; training protocol; jumping ability; power; sprint ability; agility; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Background Power, sprint and agility abilities are important capacities in modern soccer and are often decisive for the outcome of the game. Finding ways to develop these as effective as possible and improve game related performance is important to optimize further physical development. LÄS MER

 2. 2. ETT TEAM ÄR ENDAST LIKA STARKT SOM DEN SVAGASTE MEDLEMMEN - En studie om hur teamledare på ett Callcenter arbetar med motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Braun; Natalie Eriksson; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; Motivationsarbete; Motivational work; Callcenter; Teamledare; Management; Team; Ledare;

  Sammanfattning : The chosen topic of this Bachelor Thesis is motivational work and how it is conducted in Call centers. Call centers are generally characterized by a high rate of staff turnover and was therefore an interesting field to research. LÄS MER

 3. 3. Är könet en avgörande faktor? : En kvalitativ studie hur könkonstruktioner framställs i domskälen gällande lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Natalie Nilsson; Josefin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :social constructions; young people; gender; court decisions; norms impact on social work;

  Sammanfattning : In Sweden the decisions that are made regarding young people who are to be prepared care are made after the law with special provisions on the care of young people (LVU) (SFS 1990:52). The aim of this study was to investigate how the court, in its grounds of law with special provisions on the care of young people, produces gender norms. LÄS MER

 4. 4. Smärtbedömning vid demenssjukdom - ingen gissningslek : En! itteraturöversikt om den komplexa vårdsituationen utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Natalie Eriksson; Julia Sundell; [2019]
  Nyckelord :Demens; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Orlando; Smärta; Smärtbedömning; Sjuksköterskan; Upplevelse!;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en progressiv och försvagande sjukdom som kännetecknas av svåra Kognitiva brister, språkförlust och oförmåga att utföra dagliga aktiviteter. 130000C150000 Personer lever med en demensdiagnos i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Ett kaos av tusen tankar; närståendes upplevelse av att närvara vid hjärt-lungräddning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Natalie Karlsson; Moa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :hjärt-lungräddning; närstående; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Hjärt-lungräddning (HLR) utförs då en person drabbas av plötsligt hjärtstopp. Snabb insatt HLR ökar chansen att rädda liv. Närstående beskriver en god död som att vara omringad av sina nära, det är dock inte självklart att närstående får närvara vid HLR. LÄS MER