Sökning: "Natalie Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Natalie Eriksson.

 1. 1. ETT TEAM ÄR ENDAST LIKA STARKT SOM DEN SVAGASTE MEDLEMMEN - En studie om hur teamledare på ett Callcenter arbetar med motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Braun; Natalie Eriksson; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; Motivationsarbete; Motivational work; Callcenter; Teamledare; Management; Team; Ledare;

  Sammanfattning : The chosen topic of this Bachelor Thesis is motivational work and how it is conducted in Call centers. Call centers are generally characterized by a high rate of staff turnover and was therefore an interesting field to research. LÄS MER

 2. 2. Smärtbedömning vid demenssjukdom - ingen gissningslek : En! itteraturöversikt om den komplexa vårdsituationen utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Natalie Eriksson; Julia Sundell; [2019]
  Nyckelord :Demens; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Orlando; Smärta; Smärtbedömning; Sjuksköterskan; Upplevelse!;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en progressiv och försvagande sjukdom som kännetecknas av svåra Kognitiva brister, språkförlust och oförmåga att utföra dagliga aktiviteter. 130000C150000 Personer lever med en demensdiagnos i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Ett kaos av tusen tankar; närståendes upplevelse av att närvara vid hjärt-lungräddning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Natalie Karlsson; Moa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :hjärt-lungräddning; närstående; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Hjärt-lungräddning (HLR) utförs då en person drabbas av plötsligt hjärtstopp. Snabb insatt HLR ökar chansen att rädda liv. Närstående beskriver en god död som att vara omringad av sina nära, det är dock inte självklart att närstående får närvara vid HLR. LÄS MER

 4. 4. Digital eller analog interaktion; vikten av det rätta valet

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Jessica Virgin; Natalie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :touchpoint; service retail; digital tools; analog; digital;

  Sammanfattning : People are interacting with digital devices in more ways today than ever before. New technology means both possibilities and challenges for retailers. Customers expectations on customized products and services are increasing, and as a retailer it's of great importance to meet those expectations to compete on the market. LÄS MER

 5. 5. "Konflikter bidrar till en levande verksamhet" : En kvalitativ studie om ledarskapets inverkan vid konflikthantering i privat och offentlig äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Natalie Eriksson; My Stoltz; [2015]
  Nyckelord :Manager; leader; leadership; role; conflict; conflict management; private elderly care; public elderly care.; Chef; ledare; ledarskap; roll; konflikt; konflikthantering; privat äldreomsorg; offentlig äldreomsorg.;

  Sammanfattning : This study is based on interviews with four managers in public elderly care and four managers in private elderly care. The aim of this paper is to examine how these managers are experiencing their leadership in relation to conflict management, and if the managers leadership differs depending on private or public elderly care. LÄS MER