Sökning: "The Swedish Public Employment Service"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden The Swedish Public Employment Service.

 1. 1. Underåriga i periferin av den antagonistiska miljön : Orosanmälningar upprättade av poliser i yttre tjänst gällande den antagonistiska miljön och tillämpat metodstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Caroline Kinnå; Andreas Lekare; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Police Authority have a wide assortment of tasks as given to them by the legislatures to prevent and prohibit crime. The main task of the authority is to increase public safety and maintain general order with the overall intention to contribute to the public movement towards justice and security. LÄS MER

 2. 2. An analysis of the Swedish web accessibility law through two public sector websites : A comparative study on the Student Financial Aid,and the Public Employment Service.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Linnéa Johnsson; Anna Wiman; [2020]
  Nyckelord :Web accessibility; Web inclusion; Web exclusion; WCAG;

  Sammanfattning : Purpose  The purpose of this study was to investigate how well the law on accessibility is implemented, to find what implications there might be when accessing a website, and to find out how well a website needs to be adapted for it to be accessible. Method  The researchers made a comparative study between the Swedish public sector desktop websites, the Student Financial Aid and the Public Employment Service. LÄS MER

 3. 3. Reformeringen av Arbetsförmedlingen : En kvalitativ studie om marknadisering av offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hannes Tomasson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Public Employment Service; Marketisation; New Public Management; Economic globalization; Legitimacy; LOV and LOU; Arbetsförmedlingen; Marknadisering; New Public Management; Ekonomisk globalisering; Legitimitet; Januariavtalet; LOV och LOU;

  Sammanfattning : Marketisation reforms has for a long time been a recurring and debated phenomena, which has recently blossomed by the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the so-called “January-agreement”. The aim of this qualitative study is therefor to examine the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the “January-agreement” and relate this to marketisation. LÄS MER

 4. 4. Prediktorer för högskolelärares avsteg från regler och intention till regelefterlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nils Johansson; [2020]
  Nyckelord :university; higher education institution; teacher; examiner; public sector official; rule-breaking; rule compliance; högskola; universitet; lärare; examinator; avsteg från regelverk; regelefterlevnad; regelbrott; statstjänsteman; myndighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Som statsanställda ska lärare vid Sveriges statliga universitet och högskolor lojalt följa de regler som gäller för verksamheten. Mer kunskap behövs dock kring de faktorer som predicerar högskolelärares förhållningssätt till och arbete i enlighet med det regelverk som gäller i kontakten med studenterna och vid bedömning av studentprestationer. LÄS MER

 5. 5. Hade hon blivit en mäktig influencer? En fallstudie av Arbetsförmedlingens kampanj Gör plats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Linnea Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Public Employment Service; advertising campaign; qualitative content analysis; influencer; social responsibility; Arbetsförmedlingen; reklamkampanj; kvalitativ innehållsanalys; influencer; socialt ansvar;

  Sammanfattning : I september 2019 valde Arbetsförmedlingen att samarbeta med framgångsrika personer i reklamkampanjen Gör plats. Kampanjen bestod av fem bilder där frågan ställdes om de framgångsrika personerna hade nått lika stor framgång om de haft en funktionsnedsättning. LÄS MER