Sökning: "Nyckelord: Utbrändhet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Utbrändhet.

 1. 1. Samband mellan arbetsrelaterad livskvalitet, psykologisk empowerment och akademisk examen hos intensivvårdssjuksköterskor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emily Hedlund; Carolin Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; arbetsrelaterad livskvalitet; intensivvårdssjuksköterska; omvårdnad; Psykologisk Empowerment.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder brist på intensivvårdssjuksköterskor i Sverige. Personalbrist, stress och arbetsbelastning kan påverka intensivvårdssjuksköterskornas arbetsrelaterade livskvalitet och känsla av psykologisk empowerment negativt. Detta kan leda till bland annat utbrändhet och depression. LÄS MER

 2. 2. Tar Empatin slut?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Svensson; [2019]
  Nyckelord :EMPATHY;

  Sammanfattning : Svensson, L. Tar empatin slut? En litteraturstudie om empatitrötthet. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

 3. 3. Strategier och hantering vid empatitrötthet bland sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Eklund; Angelica Mielczarek; [2019]
  Nyckelord :Copingstrategier; empati; Empatitrötthet; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Eklund, S & Mielczarek, A. Strategier och hantering vid empatitrötthet bland sjuksköterskor. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. HUR UPPLEVER SJUKSKÖTERSKOR INOM ONKOLOGISK VÅRD UTBRÄNDHET?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Negin Ebrahimi Madiseh; Veronika Oliinyk-Petersen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Onkologisjuksköterskor vårdar, stöttar och har tät kontakt med sina patienter och patientens familj dagligen. Därför är de en av de yrkesgrupper som är utsatta för stress och utbrändhet. LÄS MER

 5. 5. Social förändring : En fallstudie av utbrändhet i massmedia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Angelica Landström; [2018]
  Nyckelord :Kulturantropologi; antropologi; strukturalism; utbrändhet; utmattningssyndrom; media; fenomen; smuts; avvikelser; renhetsbeteenden; norm; normer; normskapande;

  Sammanfattning : I ett försök att identifiera hur social förändring kan ske i ett samhälle så har den här uppsatsen undersökt fenomenet utbrändhet, dess förändringsprocess i svensk massmedia och de faktorer som skapar dess plats i en social struktur. Den här uppsatsen argumenterar för att (1) Det i massmedia sker en aktiv och passiv förhandling kring vad utbrändhet är/bör vara och vad det betyder för samhället, och (2) Den förhandlingen kan förstås genom att se diskursen kring utbrändhet i massmedia som ett emergent fenomen vars egenskaper aktivt och kontinuerligt förändras i en process som drivs av individers reaktioner på avvikanden och överträdelser i deras sociala system. LÄS MER