Sökning: "Organisationskultur som hinder"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Organisationskultur som hinder.

 1. 1. Komplexa underrättelseproblem : Utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Markus Barth; Daniel Borgström; [2022]
  Nyckelord :complexity; complex problems; intelligence problems; Swedish Armed Forces; Sensemaking; Military Design Thinking; komplexitet; komplexa problem; underrättelseproblem; Försvarsmakten; Sensemaking; Militärt Designtänkande;

  Sammanfattning : Vår omvärld ses som alltmer komplex, hoten är mångfacetterade och spänner över alla domäner och konfliktnivåer. Underrättelsetjänsten är den funktion inom försvaret som särskilt ställs inför uppgiften att förstå och tolka komplexa problem, inte minst när den ska prognostisera händelseutvecklingar. LÄS MER

 2. 2. Medarbetares upplevelser kring outnyttjat friskvårdsbidrag: en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Wilma Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :health and well-being; wellness allowance; obstacles; underlying factors; utilization; hälsa och välmående; friskvårdsbidrag; hinder; bakomliggande faktorer; nyttjande;

  Sammanfattning : Background: Increased use of wellness allowance among employees could be a key tool to promote health and well-being which could reduce the risk of illnesses, enhance productivity and keep a work-life balance. The purpose of this study was to investigate and gain an increased understanding of the underlying factors and the employees' experience of unused wellness allowance. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmakten wants you? – en fallstudie av Försvarsmaktens arbete inom employer branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Simon Wallin; Linéah Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; Employer branding framework; Swedish armed forces; military context; Employer branding; employer branding framework; Svenska Försvarsmakten; militär kontext;

  Sammanfattning : I en tid då Sverige står inför en alltmer osäker omvärld och en förändrad säkerhetspolitik så behöver Försvarsmakten växa, och därmed rekrytera med bibehållen kvalité på sin personal. Behovet av ett effektivt employer branding arbete har därmed aldrig varit så stort inom Försvarsmakten. LÄS MER

 4. 4. Trefaldig symbios: Teknologi, Organisation & Covid-19. : En deduktiv studie som undersöker resultatet av en accelererad digital transformering.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kim Anderberg; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; T-O-E; digital organization culture; smart leadership; TAM; UTAUT; strategy; Covid-19.; Digital transformering; T-O-E; digital organisationskultur; smart ledarskap; TAM; UTAUT; strategi; Covid-19.;

  Sammanfattning : Organizations that adopt digital innovations are facing a digital transformation, which can cause complications if not implemented in a systematic and methodical way. Due to Covid-19 organizations have had to adapt their work structure to enable personal to work from home to ensure the health of staff and customers. LÄS MER

 5. 5. Sales and Operations Planning : A study into managing the silo culture in an ETO manufacturing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Amina Glavas; Fares Abugharbia; [2021]
  Nyckelord :Sales and Operations Planning; Organizational theory; Silo culture; Complex planning process; Engineering-to-order.; Sälj- och Verksamhetsplanering; Organisationsteori; Silo kultur; Komplex planerings process; Kunderorderstyrt.;

  Sammanfattning : Background: Over the past years, companies have competed in a globalized and dynamic environment which has forced them to implement various incentives in order to gain cost advantages. Companies have tried to implement Sales and Operations Planning (S&OP) but many have not managed to get the expected results. LÄS MER