Sökning: "Psykisk ohälsa ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 401 uppsatser innehållade orden Psykisk ohälsa ungdomar.

 1. 1. Vår livsviktiga uppgift : Om socionomers arbete med ungdomar i riskzon för suicid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Monia Fatheddine; [2023]
  Nyckelord :social work; suicide; children and youth; mental health; socialt arbete; suicid; barn och unga; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de arbetssätt yrkesverksamma socionomer i Sverige använder i behandlingen och stödet av suicidbenägna barn och unga samt vad de uppfattar är bakomliggande faktorer för att en ung människa överväger att ta sitt liv. För att uppnå syftet användes kvalitativ metod i form av individuella forskningsintervjuer med fyra olika socionomer som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med barn och unga som har just suicidrelaterad problematik. LÄS MER

 2. 2. Barn och ungdomars psykiska hälsa i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Evelina Ramstedt; Elin Holm Sundqvist; [2023]
  Nyckelord :Children; Youths; School; Mental health; Mental illnes; Stress; Barn; Ungdomar; Skola; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Stress;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie. Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar idag, även kraven i skolan och i samhället har ökat. Sociala medier och barns ökande skärmtid har också en negativ inverkan på barn och ungdomars psykiska mående. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av aktivitetsbalans i det dagliga livet hos gymnasieelever i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Danijel Tacic; Mikael Wihlborg; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; aktivitetsmönster; aktivitetsrepertoar; gymnasieskola; ungdomar; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: High school students is a large target group in Sweden, where many do not graduate, with school fatigue being the most common reason. Occupational balance is important to sustain health and well-being. Currently there is a lack of studies about high school students’ perceived occupational balance. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors upplevelse att arbeta med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år : En allmän litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carola Ericsson; [2023]
  Nyckelord :Skolsköterska; psykisk hälsa; barn; primär prevention;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Allt fler barn och ungdomar, både nationellt och internationellt lider av psykisk ohälsa och det finns olika faktorer som bidrar till detta. För många individer börjar den psykiska ohälsan redan i lågstadieåldern och leder till negativa konsekvenser senare i livet. LÄS MER

 5. 5. Psykisk hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar som behandlas för obesitas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annastazia Schelin; Karin Svärd-Offerlind; [2023]
  Nyckelord :Depression; anxiety; eating disorders; health-related quality of life; childhood obesity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children and adolescents with obesity are at risk of developing depression, anxiety, eating disorders and a low health-related quality of life. In addition, weight-related bullying is another risk factor that can influence mental health. LÄS MER