Sökning: "Runkeeper"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Runkeeper.

 1. 1. Lärdomar för ekologiskt hållbara satsningar inom trenden Quantified Self : En studie om hur självmätning kan användas för att främja mer hållbara beteenden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viktor Rönnblom; Teodor Cervall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quantified Self är en trend som handlar om självmätning. Genom insamlandet av data från olika sensorer eller genom att användaren själv anger värden kan algoritmer dra slutsatser. Dessa slutsatser kan skickas vidare till användare för att få en indikation på beteende och hur det beteendet har förändrats över tid. LÄS MER

 2. 2. Klassificeringsalgoritmer vs differential privacy : Effekt på klassificeringsalgoritmer vid användande av numerisk differential privacy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mattias Olsson; [2018]
  Nyckelord :Data mining; klassificering; algoritmer; anonymisering; differential privacy; runkeeper;

  Sammanfattning : Data mining är ett samlingsnamn för ett antal tekniker som används för att analysera datamängder och finna mönster, exempelvis genom klassificering. Anonymisering innefattar en rad tekniker för att skydda den personliga integriteten. LÄS MER

 3. 3. Designförslag för hur spelifiering kan designas i mobila hälsoapplikationer för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anna Sonesson; Anna Rosén; [2018]
  Nyckelord :Spelifiering; Inre motivation; Mobila hälsoapplikationer; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet har visat sig förebygga allvarliga hälsorelaterade sjukdomar som till exempel diabetes och fetma, men trots den vetskapen blir vi allt mer stillasittande i vår vardag. För att upprätthålla en hälsosam livsstil är motivation en viktig aspekt att ta hänsyn till. LÄS MER

 4. 4. Funktioner för förbättrad träning : En kvalitativ studie om Quantified-selfers uppfattning och erfarenheter kring beteendeförändring i Runkeeper

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Maria Crusner; [2016]
  Nyckelord :Quantified-self; fitnessapplication; Runkeeper; behavior change; functions; Quantified-self; träningsapplikation; Runkeeper; beteendeförändring; funktioner;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how fitness applications should be designed to help Quantified-selfers to change a behavior. This was investigated by interviewing users of the fitness-tracking application Runkeeper, and focused on users experiences, how they use it and in what way their behavior has changed. LÄS MER

 5. 5. Gamification - The process of designing our activities into games

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Monsen Christofer; Lindholm Oscar; [2016]
  Nyckelord :Gamification; Design; Behavior; Training; Dating; Fogg s Behavior Model; Tinder; Badoo; Nike ; RunKeeper;

  Sammanfattning : The trend of adjusting our activities, making them more attractive and less like chores is apparent just by looking at the applications and systems we use for our everyday lives. In this study we investigate this phenomenon, in both training and dating applications, from a design perspective using the frameworks of gamification and Fogg´s behavior model. LÄS MER