Sökning: "Sömnproblem hos barn"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Sömnproblem hos barn.

 1. 1. Barnhälsovårdssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med sömnproblem

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emy Larsson; Hannah Svanberg Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Omvårdnad; sömnproblem; kvalitativ studie; BHV-sjuksköterskor; upplevelser; barnhälsovården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnproblem hos barn är vanligt förekommande och orsakerna till sömnproblem kan variera. Sömnproblem kan ge konsekvenser för barnet men påverkar hela familjen. Barnhälsovårdssjuksköterskan har en viktig roll i arbetet för att stödja familjer med sömnproblem. LÄS MER

 2. 2. Hur sömnproblem hos små barn hanteras av barnhälsovårdssköterskor i Region Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Catrine Östberg; Ingrid Herlitz; [2018]
  Nyckelord :Sömnproblem; barn; råd; barnhälsovårdsköterskor;

  Sammanfattning : Background: Sleeping-problems are common among small children and affect the lives of the whole family. Support for the parents is an important part of the Child-Health-Services (CHS). The advices should be evidence-based and equal. LÄS MER

 3. 3. BVC-sköterskors erfarenheter och reflektioner kring föräldrastöd rörande spädbarns sömn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanne Svensson; [2015]
  Nyckelord :child health care nurses; infant sleep; infant sleep problems; interview study; parental support; BVC-sköterskor; föräldrastöd; intervjustudie; spädbarns sömn; spädbarns sömnproblem;

  Sammanfattning : Bakgrund: För föräldrarna till ett spädbarn har barnets sömn stor betydelse. BVC-sköterskan är den som främjar barns hälsa och ger föräldrastöd. LÄS MER

 4. 4. Sömnproblem hos barn och ungdomar - en kartläggning av behandlingsmetoder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Dahlbom; Ulrika Lindahl; [2015]
  Nyckelord :sleep problem; children; adolescent; treatment; self-care; nurse; nursing; sömnproblem; barn ungdom; behandlingsmetoder; egenvårdsråd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Barn behöver sömn för att kropp och hjärna ska fungera optimalt. Funktioner som minne och koncentrationsförmåga samt samspel med föräldrar och kamrater har klara samband med sömnens längd och kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Föräldrastress : en riskfaktor för barns sömn?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ing-Britt Johansson; [2014]
  Nyckelord :parenting; stress; sleeping problems; child-health; lifestyle; behavior;

  Sammanfattning : Stress är en riskfaktor och en fråga som blivit alltmer aktuell för barnhälsovården då forskningen ser att vuxna och barn kan påverkas negativt till ohälsa. Vanligt förekommande frågor på BVC är de som handlar om föräldrars stress och barns sömnproblem och det är därför angeläget att fördjupa sig i dessa frågor. LÄS MER