Sökning: "SECI model"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden SECI model.

 1. 1. Uppfinna hjulet på nytt? : En fallstudie om IT-systems roll vid kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Bergqvist; Frida Nordenfors; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; IT system; SECI model; tacit knowledge; explicit knowledge; consultancy industry; small companies; Kunskapsöverföring; IT-system; SECI-modellen; tyst kunskap; explicit kunskap; konsultbranschen; små företag;

  Sammanfattning : Informationsteknik (IT) har en betydelsefull roll i dagens samhälle och ett av de mest framgångsrika verktygen för att inhämta, bearbeta och bevara data och information är olika typer av IT-system. Studier visar att ett väletablerat IT-system kan möjliggöra kunskapsöverföring inom en organisation. LÄS MER

 2. 2. Organisational Learning in Business Model Innovation in the Bottom of Pyramid market : An empirical fieldwork about the market introduction of clean cookstoves in Mozambique

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefan Premer; Brenda Nansubuga; [2018]
  Nyckelord :Organisational Learning; Organizational Learning; Knowledge; Knowledge Transfer; Experimental Learning; Experiental Learning; SECI; Tacit; Explicit; External Learning; Internal Learning; Learning from the environment; Business Model; Business Model Innovation; Bottom of Pyramid; Bottom of Pyramid market; BoP; cleantech; clean technology; clean cookstoves; clean cooking; gasification; cashew; cashew nut; cashew nut shells; market introduction; Mozambique; Africa; Sub-Saharan Africa; development; sustainability; climate change; renewable energies; ethnographic studies; fieldwork;

  Sammanfattning : There is a need for cleaner technology initiatives into the Bottom of the Pyramid (BoP) market to combat the effects of climate change. The difficulty of these initiatives lies in their business model innovation process, as those organisations struggle in finding adequate strategies to establish their business in the BoP market. LÄS MER

 3. 3. Knowledge Sells? How the quality of sales knowledge assets in startups affects their scalability

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Octavio Martinez; Lucas Höfer; [2018]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Assets; Tacit and Explicit Knowledge; Startups; Entrepreneurship; Business Processes; Business Strategy; B2B Sales; Sales Process; Scalability; Business and Economics;

  Sammanfattning : A goal of entrepreneurship is to foster innovation through the creation of sustainable, scalable firms through a successful commercialization of their value proposal. Surprisingly there is little research on the key role sales and hence sales knowledge of the founder plays in the survival of an entrepreneurial venture. LÄS MER

 4. 4. Risk management of PPP projects in China

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Xinyu Wang; [2017]
  Nyckelord :Risk Management; Public-Private-Partnership PPP ; China;

  Sammanfattning : This thesis report is aiming to make a literature review on the risk management of PPP projects. At first, 22 risks are identified from different literatures, and next the suggested risk allocations from various literatures are given and get compared with each other. In addition, one more important part in the risk management, i.e. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsdelningens komplexitet : En flerfallsstudie om kunskapsdelning bland IT-konsulter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Engvall; Victor Anderfelt; [2017]
  Nyckelord :Nonaka; SECI-model; knowledge sharing; IT-consulting firms; digital tools;

  Sammanfattning : In a society dependent on knowledge, information and information technology (IT), studying IT-oriented knowledge intensive firms becomes particularly interesting. Previous research has for the most part studied management consulting firms as well as how knowledge management and knowledge management initiatives can support or inhibit the growth of organizations. LÄS MER