Sökning: "Sakorientering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Sakorientering.

 1. 1. Har din uppväxt förutbestämt vem du är och hur du mår idag? : förhållandet mellan personlighet, anknytningsstil, självkänsla och välmående

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för psykologi

  Författare :Hanna Jokimaa; [2021]
  Nyckelord :Big Five Inventory; personality; subjective well-being; Attachment Style Questionnaire; ASQ; Rosenberg Self-Esteem Scale RSES ; Big Five Inventory; Personlighetsdimension; Välmående; Välmåendeskalan; anknytningsstil; Attachment Style Questionnaire; ASQ; Rosenberg Self-Esteem Scale RSES ;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att föräldrars anknytningsstil och personlighet samverkar och påverkar varandra. Men hur ser förhållandena ut mellan anknytningsstil, självkänsla, välmående och personlighet? I den här uppsatsen prövades fem hypoteser huruvida det fanns samband mellan dessa. LÄS MER

 2. 2. Anknytningsstil och upplevelse av psykosocial arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Teresia Engblom; [2016]
  Nyckelord :Attachment theory; Psychosocial work environment; ASQ; COPSOQ; Anknytningsteori; Psykosocial arbetsmiljö; ASQ; COPSOQ;

  Sammanfattning : Introduction: Although attachment theory is widely studied within the field of developmental psychological research, work environment research frequently disregards attachment-related individual characteristics of co-workers when studying workplace environment. The aim of this study was to investigate the impact of attachment style on the perception of psychosocial work environment. LÄS MER

 3. 3. ”JAG KÄNNER MIG ENSAM.” ANKNYTNINGENS BETYDELSE FÖR MÅENDE EFTER EN AVSLUTAD KÄRLEKSRELATION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Falck Mikael; Gustafsson Therése; [2016]
  Nyckelord :Attachment; ASQ; HADS; Love; Ending of love relationsships; Anknytning; Kärlek; Kärleksrelationer; ASQ; HADS; Kärleksuppbrott; Avslutade kärleksrelationer; Mående; Depression; Ångest; Sakorientering; Relationsfixering; Distans; Tillit; Bifallsbehov; Kärleksnormer; Normer; Relationer; Kultur; Relationsnormer; Psykologi; Genus; Illouz; Bowlby;

  Sammanfattning : Forskning har visat på samband mellan mående och anknytningsstil efter avslutade kärleksrelationer. Personer som upplevt en avslutad kärleksrelation (N= 158) besvarade Hospital Anxiety and Depression Scale, Attachment Style Questionnaire samt bakgrundsfrågor om den avslutade relationen. LÄS MER

 4. 4. Personlighet, anknytningsstilar och mottaglighet för andras emotioner hos personer med och utan Asperger diagnos

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; [2008]
  Nyckelord :personality; Asperger syndrome.; Emotions; attachment; character features; temperament features; Emotioner; anknytningsstil; personlighet; temperamentsdrag; karaktärsdrag; Asperger syndrom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att är att studera skillnader i mottaglighet för emotionell smitta, anknytningsstilar och personlighets drag så som temperament och karaktär är hos personer diagnosticerade med Asperger jämfört med personer som inte har någon diagnos. Ett annat syfte är att studera samband mellan emotionell smitta, anknytningsstilar samt personlighetsdrag såsom temperament och karaktär. LÄS MER