Sökning: "Skolkurator"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Skolkurator.

 1. 1. Kategoriseringssamhället, skolan och barnen : En diskursanalys av skolfrånvarons konstruktion i tidskrifter som når skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Moa Holm; Malin Hultman; [2020]
  Nyckelord :School absenteeism; school welfare officer; discourse analysis; categorization; Foucauldian power; Skolfrånvaro; skolkurator; diskursanalys; kategorisering; Foucaults maktteori;

  Sammanfattning : Although Sweden has a long tradition of compulsory school attendance, there are children that do not attend. Previous research confirms that there are many concepts used to describe school absenteeism. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorers arbete med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Haitham Ablahad; [2020]
  Nyckelord :Hemmasittare; skolkurator;

  Sammanfattning : Fenomenet hemmasittare ökar i omfattning och utgör en aktuell problematik för forskning och de som arbetar inom skolans värld.  Skolkuratorer är en yrkesgrupp som arbetar aktivt med elever som är hemmasittare. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för skolkuratorers arbete med hemmasittande högstadieelever. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorns stora uppdrag : Handlingsutrymme och förväntningar på yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Harald Engström; Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :school-counselor; school social-worker; role of the school-counselor; discretion; expectations; collaboration; cooperation; profession; skolkurator; socialarbetare i skolan; yrkesroll; handlingsutrymme; förväntningar; samverkan; profession;

  Sammanfattning : Det finns begränsat med forskning som lyfter skolkuratorns perspektiv och upplevelser av sin arbetssituation och yrkesroll inom skolan. Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer upplever förväntningar på deras yrkesroll från lärare och rektorer och hur de hanterar dessa samt hur de upplever sitt handlingsutrymme inom skolan. LÄS MER

 4. 4. "Det är i våra klassrum de sitter" : En studie om skolkuratorers upplevelser av att kunna upptäcka sexuellt utsatta barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Filippa Håkansson; Therése Johansson; [2020]
  Nyckelord :School counselor; child sexual abuse; discretion; preventive work; Skolkurator; sexuella övergrepp mot barn; handlingsutrymme; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to deeper understand Swedish school counselors’ work to build trustful relationships with pupils and the counselors’ possibilities to discover child sexual abuse. This will be studied, considering that the school holds many different professions. LÄS MER

 5. 5. En komplex funktion : En litteraturstudie om skolkuratorns roll i arbetet mot mobbning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ahmad Faour; [2020]
  Nyckelord :bullying; role theory; school counselor; school social work; mobbning; rollteori; skolkurator; skolsocialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka skolkuratorns roll i arbetet mot mobbning. Systematisk litteraturgenomgång samt användande av innehållsanalys tillämpades för att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Rollteori samt tidigare forskning utgjorde underlag för analys av resultat. LÄS MER