Sökning: "Texturering"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Texturering.

 1. 1. Smart texturering för interagerbara objekt till smartphones

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sofie Johansson; Lisa Kolfjord; [2020]
  Nyckelord :Peka-och-klicka; texturer; immersion; affordance; mobilspel; interagerbara objekt;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnade att undersöka texturering som en metod att indikera för spelaren att ett objekt är interagerbart i ett peka-och-klicka-spel för mobila plattformar, utan att göra det för uppenbart för ej bryta immersionen. Utöver immersion innefattar den teoretiska bakgrunden även teorier om affordances, färgteori och tidigare utförda studier som berör optimering för mobilspel. LÄS MER

 2. 2. Intra-aktionen mellan natur, kultur, och teknik i den fotografiska processen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Oscar Idberg; [2018]
  Nyckelord :posthuman; intra-action; photography; reflections; performativity; decentralisation; posthumanism; intra-aktion; fotografi; reflektioner; performativitet; decentralisering;

  Sammanfattning : En djupdykning i att forska inom filosofin som är posthumanismen har utförts för att se hur den kan appliceras på den fotografiska processen. Flera aspekter av posthumanismen har identifierats som sedan har gjort ett försök till att skapa en alternativ metod för att få ett fotografi att uppstå. LÄS MER

 3. 3. Voronoibaserad stadsgenerering : En experimentell undersökning kring voronoidiagram för procedurell generering av en muromgiven stad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Grimmer; [2018]
  Nyckelord :Voronoi diagram; procedural generation; city planning; walled city; Voronoidiagram; procedurell generering; stadsplanering; stad med mur;

  Sammanfattning : Voronoidiagram är en välbeprövad teknik inom många olika områden och är vanligt förekommande inom grafisk texturering men har också förekommit inom stadsgenerering som del av andra tekniker. I denna undersökning har voronoidiagram isolerats från andra erkända tekniker och använts för stadsgenerering. LÄS MER

 4. 4. An investigation of rapeseed protein as a new food product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sofia Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The combination of a growing global population and a limiting amount of farmland creates a need for new innovative food products to achieve a global sustainable development and a healthy population. Rapeseed press cake is a low-cost by-product of rapeseed oil production and is very high in protein and fiber. LÄS MER

 5. 5. Digital texturering för augmented reality : En studie i möjligheten att återskapa effekten av subsurface scattering i albedo texturer

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Koitzsch; [2016]
  Nyckelord :albedo - texturering; 3D - grafik; subsurface scattering; fotorealism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER