Sökning: "Tjänstemarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Tjänstemarknadsföring.

 1. 1. Sociala Medier – Utifrån ett marknadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Leonard Pauve; [2019]
  Nyckelord :Sociala Medier SM ; Facebook; Användare; User Generated Content UGC ; Disruptiva teknologier; Twitter; Kommunikation; Dialog; Servicescape; Relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga SM ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs genom att redogöra för dess karaktär samt studera möjligheter och svårigheter som kretsar kring fenomenet. Metoden som använts är kvalitativ och studien bygger på samlad empiri från fem intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Tjänsteföretagets möjligheter att påverka serviceupplevelsen : en studie om företags värdeerbjudanden och påverkan på kunden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tove Johansson; [2017]
  Nyckelord :Service marketing; service logic; value creation; experience-based services; credence-based services; Tjänstemarknadsföring; tjänstelogik; värdeskapande; upplevelsebaserade tjänster; förtroendebaserade tjänster;

  Sammanfattning : Since the turn of the century, the focus in marketing has shifted to a service-centred view, where co-creation of value between customer and business is central. Services, which are characterized by intangible resources, co-production and heterogeneity, account for the majority of employment in society today. LÄS MER

 3. 3. Träkomponenttillverkning i byggbranschen : en marknadsundersökning om prefabricerade huskomponenter och byggelement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Viktor Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Marknadsundersökning; Prefabricerat byggande; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Service dominant logic; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring;

  Sammanfattning : År 2016 var det tredje året i rad då det noterades rekord på jordens medeltemperatur. Klimatförändringar förklaras till stor del av utsläpp av växthusgaser och användandet av fossila bränslen och icke förnybara resurser. LÄS MER

 4. 4. Vad sägs i den digitala världen? : En studie om eWOMs påverkan inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Duong; Josefine Andersson; [2016]
  Nyckelord :eWOM; recensioner; ratings; restauranger; digital marknadsföring; tjänstemarknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur restauranger påverkades av recensioner och ratings gjorda av konsumenter online. De valda recensionssidorna var Tripadvisor och Yelp, samt Facebook som ett socialt nätverk. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Sandra Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :Inspektor; Kvalitativ; Medlem; Medlemskap; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Privatskogsägare; Skogsägarförening; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring; Utbo; Åbo;

  Sammanfattning : Skogsindustrin utgör en viktig del i Sveriges samhällsekonomi, den skapar arbetstillfällen och bidrar positivt till landets handelsbalans. För att hålla industrin rullande krävs ett kontinuerligt inflöde av råvara. LÄS MER