Sökning: "Utlandstjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Utlandstjänst.

 1. 1. Till vilket pris som helst? : En kvalitativ studie av svenska soldaters riskuppfattning om utlandstjänst i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Risk; Risk assessment; Risk perception; Risk understanding; Soldier; International efforts; Conflict zones; Afghanistan;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: Swedish soldiers expose themselves to significant risks in international efforts, despite the risks soldiers are still motivated to participate in operations for Försvarsmakten (FM). Most often, expert assessments of risks have been formed before a specific effort that excludes the soldiers 'subjective perception of the threats and risks that may arise, this can mean that soldiers risk getting inadequate information about future risks and that training prior to intervention lacks important and central parts of the soldiers' risk assessment. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever Svenska soldater stress under utlandstjänst samt i övergången utlandstjänst till hemkomst? : - En kvalitativ studie med fokus på fysisk aktivitet, stress samt träningsvanor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oliver Granqvist Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Deployment; physical activity stress; soldiers; swedish armed forces; transition.; Fysisk aktivitet; Försvarsmakten; Soldater; Stress; Utlandstjänst; Övergång.;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med föreliggande studie är att belysa soldaters upplevelser av stress underutlandstjänst, samt stress i övergången utlandstjänst till hemkomst med fokus på fysiskaktivitet och träningsvanor. Vidare var det av intresse att studera soldaters upplevelse avhjälp/stöd. LÄS MER

 3. 3. Repatriering i nordiska företag : Värdet av återvändande medarbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dan Bergman; Andreas Olsson; [2014]
  Nyckelord :Repatriering; Repatrieringsprocess; Återvändare; Utlandstjänst; Nordiska företag;

  Sammanfattning : En stor mängd tidigare forskning slår fast att företag brister i sitt arbete med repatrieringsprocessen, vilket är varför många återvändande medarbetare lämnar företagen efter avslutat utlandsuppdrag. Denna studie syftar till att undersöka hur situationen ser ut i nordiska företag idag och om företagens arbete skiljer sig beroende på deras storlek. LÄS MER

 4. 4. Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten : IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joel Andersson; Anders Berglund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It has become more popular to work abroad and companies have become more global than they used to. A big reason for this is due to globalization and the progress done within the field of technology. Because of this aloofness that occurs, a gap between the expatriates’ personal life and his or her working life develops. LÄS MER

 5. 5. Anställda soldaters tillit till officerare - effekten av utlandstjänst : En enkätstudie om anställda soldaters tillit till officerare avseende deras erfarenhet av utlandstjänst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Edvard Hübel; [2013]
  Nyckelord :Tillit; Snabb tillit; Utlandstjänst; Sakkunskaper; Personliga egenskaper;

  Sammanfattning : I en förändrad försvarsmakt där officerarna inte längre alltid har störst erfarenhet förändras också relationerna mellan soldaterna och officerarna. Erfarna soldater innebär att officeren måste förändra sitt sätt att instruera, leda, trupputbilda och truppföra. LÄS MER